Categories


Authors

İKÜ Ulusal Mimari Proje Yarışması

İKÜ Ulusal Mimari Proje Yarışması

İstanbul Kültür Üniversitesi 2. İstanbul Tasarım Bienali Kapsamında Lisans Öğrencileri Ulusal Mimari Proje yarışması

İlki 2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin ikincisi 18 Ekim - 14 Aralık 2014 tarihleri arasında, “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” teması ile Art Institute of Chicago başkanı Zoe Ryan küratörlüğünde yapılacaktır.

Bienal’in “akademi programı” kapsamında üniversitelerin ilgili bölümlerinden çeşitli etkinlikler ile Bienal’e katkıda bulunmaktadırlar. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, lisans öğrencilerinin katılabileceği ulusal bir mimari proje yarışması düzenlemiştir.

Tema: Yeniden Kent

2000’li yıllarla beraber dünya nüfusunun yarısı, Batı ülkelerinde ise nüfusun %90’ı kentlerde yaşar hale gelmiştir. Özellikle küreselleşen dünyada kentler sundukları olanaklar ile önemli çekim merkezlerine dönüşmüştür. Ancak, konut stokunun yetersizliği, ulaşım sorunları, hava kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi, yeşil alanların azlığı, kent kullanımındaki eşitsizlikler, farklı gelir grupları arasındaki mekansal ayrışma ve toplumsal çatışma, çeşitli kültürlerin bir arada bulunmasının getirdiği gerilimler vb. bir olanak olarak görülen kentleri aynı zamanda bir sorun haline getirmiştir. 

Bugün kentlerin geleceğini, bu sorunlar ile mücadele süreçleri belirleyecek gibi görünüyor. Sözü edilen sorunları sadece teknik anlamda ele almak ve mekanik bir bakış açısıyla çözümlemek yeterli bir yaklaşım olmayıp, kenti zihinlerimizde yeniden tahayyül etmek ve bir arada yaşamanın kurallarını ve mekansal kurgusunu yeniden keşfetmek gerekmektedir. 

Yarışmacılardan kentin bugününe bakarak, geleceğe dair bir vizyon geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede küreselleşen kentlerin geleceğine dair genel bir bakış geliştirilebileceği gibi, bir dünya kenti olan İstanbul’un tümüne dair bütüncül ya da kentin belli bir bölgesine yönelik parçalı öneriler sunulabilir. Bu öneriler çözüme odaklı ya da kentin potansiyel olanaklarını açığa çıkarmak ve yeni bir yaşam biçimi önermek şeklinde olabilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 4 Şubat 2014

Soru sorma: 17 Şubat 2014

Cevapların ilanı: 24 Şubat 2014

Proje teslimi: 15 Nisan 2014

Sonuçların ilanı: 22 Nisan 2014

Kolokyum ve ödül töreni    29 Nisan 2014

Ödüller

Birincilik Ödülü: 4000 TL

İkincilik Ödülü: 2500 TL

Üçüncülük Ödülü: 1500 TL

5 Adet Mansiyon; her biri için: 1000 TL

Jüri Üyeleri

  1. Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu 
  2. Tülin Hadi
  3. Sinan Omacan
  4. Han Tümertekin
  5. Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu
  6. Prof. Dr. Ayhan Usta
  7. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi 

Begüm Yılmaz (raportör)

Web sitesi: mimarlikyarismasi.iku.edu.tr

e-mail: yarismaikumimarlik@gmail.com

Tel:    0212. 498 4219

 

"İsyan Yalıtım Küpü"

"İsyan Yalıtım Küpü"

Mimar Sinan Yaşamı ve Yapıtları Temalı Anı Objesi Tasarım Yarışması

Mimar Sinan Yaşamı ve Yapıtları Temalı Anı Objesi Tasarım Yarışması