Categories


Authors

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik Tasarım Yarışması

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik Tasarım Yarışması

53422.jpg

Genel Bilgi

Günümüzde alışveriş mekanları tüketim toplumlarının simgesi olan salt tüketim mekanları gibi algılanıyor. Oysa alışveriş kent yaşamının temel gereksinimlerinden birisi. Bu eylemi gün ışığı almayan, salt tüketme arzusunu tetiklemeye yönelik, "boş zaman"ları daha da "boş" kılan mekanların dışında düşünmek mümkün mü? Alışveriş olgusu ve mekanı sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde nasıl kurgulanabilir? 

Bu çerçevede sürdürülebilirlik olgusu iki biçimde gündeme getirilebilir.

1. Mekanın sürdürülebilirliği: Mekanın kendi enerjisini yaratan; dış enerji kaynaklarını tüketmeyen biçimde tasarlanması. Burada güneş enerjisi, havalandırma, yağmur suyu biriktirme gibi ögeler akla geliyor. Bunlar salt işlevsel değil, mekanın mimarisine katkı yapan öğeler olarak düşünülebilir.

2. Nesnelerin sürdürülebilirliği: Mekanda yer alacak nesnelerin yeniden dönüşüme sunulması (ambalaj malzemesinin yeniden kullanımı için oluşturulacak mekanlar gibi); alışveriş olgusunun örneğin "takas" biçiminde kurgulanması gibi.

Yarışmacıların yukarıdaki seçeneklerin tümünü göz önüne alması beklenmemekle birlikte tasarımlarını "sürdürülebilirlik" kavramı çerçevesinde yorumlamaları ve bunu tasarımlarında verilen alan sınırlamasında ve istenen ürün sergileme kurgusu içinde açıkça yansıtmaları istenmektedir.

Düzenleme Kurulu

1- Prof.Dr.Eti AKYÜZ LEVİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

2- Prof.Dr.Gülsüm BAYDAR (Yaşar Üniversitesi)

3- Prof.Dr.Ender YAZGAN BULGUN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

4- Doç.Dr.Tahsin BAŞARAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

5- Serhan AKKUŞ (M-ART TASARIM)

6- Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM (DESUM)

Seçici Kurul

1- Prof.Dr.Eti AKYÜZ LEVİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

2- Prof.Dr.Gülsüm BAYDAR (Yaşar Üniversitesi)

3- Doç.Dr.Osman DEMİRBAŞ (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

4- Doç.Dr. Şeniz ÇIKIŞ (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

5- Serhan AKKUŞ (M-ART TASARIM)

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı

1 Kasım 2013

Soru Cevaplama

15-30 Aralık 2013 

Bu tarih aralığında iletisim@alisverisvemekan.com adresinden 'Soru Cevap Formu' ile gönderilen sorular kabul edilecek ve cevaplanacaktır.

Son Başvuru

28 Şubat 2014

Yarışma Sonuçlarının İlan Edilmesi

Nisan 2014 

Kazanan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek bir ödül töreninde verilecektir. Ödül törenine ilişkin bilgiler aşağıdaki web adreslerinde ilan edilecektir. 

http://www.alisverisvemekan.com/ ; http://desum.deu.edu.tr/ ; http://www.m-artdesign.com/

İletişim

iletisim@alisverisvemekan.com

PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

20. Ulusal Fotoğraf Yarışması: "Kentsel Yaşam"

20. Ulusal Fotoğraf Yarışması: "Kentsel Yaşam"