Categories


Authors

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik, Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik, Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması

YARIŞMA HAKKINDA 

Günümüzde alışveriş mekanları tüketim toplumlarının simgesi olan salt tüketim mekanları gibi 

algılanıyor. Oysa alışveriş kent yaşamının temel gereksinimlerinden birisi. Bu eylemi gün ışığı almayan, salt 

tüketme arzusunu tetiklemeye yönelik, "boş zaman"ları daha da "boş" kılan mekanların dışında düşünmek 

mümkün mü? Alışveriş olgusu ve mekanı sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde nasıl kurgulanabilir? 

Bu çerçevede sürdürülebilirlik olgusu iki biçimde gündeme getirilebilir. 

1. Mekanın sürdürülebilirliği: Mekanın kendi enerjisini yaratan; dış enerji kaynaklarını tüketmeyen biçimde 

tasarlanması. Burada güneş enerjisi, havalandırma, yağmur suyu biriktirme gibi ögeler akla geliyor. Bunlar 

salt işlevsel değil, mekanın mimarisine katkı yapan öğeler olarak düşünülebilir. 

2. Nesnelerin sürdürülebilirliği: Mekanda yer alacak nesnelerin yeniden dönüşüme sunulması (ambalaj 

malzemesinin yeniden kullanımı için oluşturulacak mekanlar gibi); alışveriş olgusunun örneğin "takas" 

biçiminde kurgulanması gibi. 

Yarışmacıların yukarıdaki seçeneklerin tümünü göz önüne alması beklenmemekle birlikte tasarımlarını 

"sürdürülebilirlik" kavramı çerçevesinde yorumlamaları ve bunu tasarımlarında açıkça 

yansıtmaları istenmektedir 

DÜZENLEME KURULU VE SEÇİCİ KURUL 

Yarışma, DESUM- Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile M-ART 

Tasarım Uygulama Ltd. Şti. tarafından HOTPOINT (INDESIT A.Ş.) sponsorluğunda düzenlenmektedir. 

Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri aşağıda verilmiştir: 

Düzenleme Kurulu: 

1- Prof.Dr.Eti AKYÜZ LEVİ (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

2- Prof.Dr.Gülsüm BAYDAR (Yaşar Üniversitesi) 

3- Prof.Dr.Ender YAZGAN BULGUN (İzmir Ekonomi Üniversitesi) 

4- Doç.Dr.Tahsin BAŞARAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 

5- Serhan AKKUŞ (M-ART TASARIM) 

6- Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM (DESUM)

Seçici Kurul: 

1- Prof.Dr.Eti AKYÜZ LEVİ (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

2- Prof.Dr.Gülsüm BAYDAR (Yaşar Üniversitesi) 

3- Doç.Dr.Osman DEMİRBAŞ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) 

4- Doç. Dr. Şeniz CIKIŞ (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 

5- Serhan AKKUŞ (M-ART TASARIM) 

Detaylı bilgi için > alisverisvemekan.com

Kemal Kurdaş Anıt Mezar Yarışması

Kemal Kurdaş Anıt Mezar Yarışması

Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması