Categories


Authors

Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın başlıca amacı, Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi’nin inşa edileceği alan ve içinde bulunduğu bağlam ile ilişkilenmiş, bir yandan bildik ve jenerikleşmiş anten kulesi tipolojilerinin sınırlarını zorlarken, diğer yandan konunun gerektirdiği teknik kısıtları gözetebilen bir yapının tasarımına dair fikirlerin açığa çıkmasına aracı olmaktır. Kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenek arasından nitelikli bir ürünün seçilebilmesi ve bu ürünün müelliflerinin saptanması ile güzel sanatların teşvik edilmesi, yarışmanın diğer amaçları arasındadır. Bu yarışmanın aynı zamanda meslek etkinliği alanındaki etik çerçeve değerlerinin yerleşik hale gelmesi ve mimarlık ortamının nitelikli olarak gelişmesi yönündeki hedefleri geliştirmesi beklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dahilinde uluslararası, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU
Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Merkez, Kalabaklı Köyü sınırları içinde, kente hakim bir konumda olan, 311 rakımlı bir tepededir. Alanın mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına aittir ve 1/1000 ölçekli imar planında, “Kamu Hizmet Alanı (Radyo-Televizyon Ortak anten ve Verici Sistemi)” lejandı içinde yer almaktadır. İçinde yardımcı servislerin ve sosyal donatı alanlarının da yer aldığı bir “Karasal-Sayısal Yayın Kulesi”nin mimari tasarımı, bu yarışmanın konusudur.

YARIŞMA TAKVİMİ
Ön Seçim Şartnamesi İlanı :22.10.2013
Ön Seçim Son Başvuru Tarihi :27.11.2013
Seçilen 8 Projeye Davet ve Yarışmanın İlanı :04.12.2013

SON BAŞVURU TARİHİ
Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 27 Kasım 2013, saat 17:00′a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
1.lik Ödülü: 100.000 TL
2.lik Ödülü: 80.000 TL
3.lük Ödülü: 50.000 TL
1.Mansiyon: 25.000 TL
2.Mansiyon: 25.000 TL
3.Mansiyon: 25.000 TL
4.Mansiyon: 25.000 TL
5.Mansiyon: 25.000 TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Jüri, tasarımcıların mimarlık alandaki yeteneklerini, isteklerini ve heveslerini yansıtan etkileyici portfolyolar aramaktadır. Yarışmaya katılacaklardan daha önce anten tasarlamış olmaları beklenmemektedir. Seçici kurul kamusal yapılar/strüktürler üzerine çalışmış mimarları ve bu yapıların peyzaj ile sağlam ilişkiler kuran yaklaşımlarını değerlendirecektir.

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri 
Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi
Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Yücel ATALAY, Gökçeada Belediye Başkanı
Kenan ELİUZ, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Ömer YILMAZ, Mimar

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri 
Emre AROLAT, Mimar
Louis BECKER, Mimar
Caroline BOS, Mimar
Arzu ERDEM, Mimar, Prof.Dr.
Oğuz Cem ÇELİK, İnşaat Mühendisi, Prof.Dr.

Seçici Kurul Yedek Jüri Üyeleri 
Murat AKSU, Mimar
Melike ALTINIŞIK, Mimar
İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi

Raportörler 
Serap ÖBEKCİ, Mimar
Pınar GÖKBAYRAK, Mimar
Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi

Raportör Yardımcısı 
Arzu ERALP, Şehir Plancısı

Kaynak:canakkaleantenna.gov.tr

526aa035e8e44ee8e10004fd_-anakkale-antenna-tower-international-competition_canakkale-530x330.jpg
Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik, Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik, Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması