Categories


Authors

Kemal Kurdaş Anıt Mezar Yarışması

Kemal Kurdaş Anıt Mezar Yarışması

Yarışmanın Konusu

ODTÜ’nün kuruluş yıllarında 1961-1969 arası sekiz yıl süre ile rektörlük görevini üstlenen, bu süre içinde ODTÜ’nün her alanda gelişmesine, uluslararası nitelikte bir mimari kimlik kazanmasına yönelik ısrarlı çabaları ile öne çıkan, yaşamının daha sonraki yıllarında da ODTÜ dostu kimliği ile tanınan Kemal Kurdaş* için bir anıt mezar tasarlanması beklenmektedir. Yarışma ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları’na açık olup, tek kademelidir. ODTÜ Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi tarafından açılan yarışma, ODTÜ Mezunları Derneği ve Mimarlık Fakültesi Mezunlar Derneği OMİM tarafından desteklenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

ODTÜ Mimarlık Fakültesi bölümlerinden birinin lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yarışmayı düzenleyen kişiler ve jüri arasında yer almamak.

Şartname

Şartnameye ücretsiz olarak ODTÜ (http://www.metu.edu.tr) ve Mimarlık Fakültesi (http://www.arch.metu.edu.tr) adreslerinden erişilebilir.

Asli Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri

Asli Jüri
Gülseren Savaş, ya da Osman Kurdaş (aileyi temsilen, tek oy hakkı) 
Suha Özkan (Prof. Dr., ODTÜ emekli öğretim üyesi) 
C. Abdi Güzer (Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi Dekan Danışmanı) 
Ziya Tanalı (Mimar, ODTÜ MF 1963 mezunu) 
Kemal Can Çinici (Y. Mimar, ODTÜ MF 1983 mezunu)

Yedek Üye 
Lale Özgenel (Doç. Dr., ODTÜ Rektör Danışmanı)

Raportör
Barış Yağlı (Dr., ODTÜ MF 1999 Mezunu)

Danışma Jürisi
Ahmet Acar (Prof. Dr., ODTÜ Rektörü) 
Ali Cengizkan (Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi Dekanı) 
Güven A. Sargın (Prof. Dr., Mimarlık Bölümü Başkanı)

Yarışma ile ilgili Sorular

Yarışma ile ilgili sorular 30 Kasım 2013 tarihine kadar kurdasanitmezar@metu.edu.tr e-posta adresine elektronik ileti olarak gönderilebilir. Soruların yanıtları 2 Aralık 2013 tarihinde http://www.arch.metu.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

Projelerin Teslim Tarihi ve Yeri

Projeler 17 Aralık 2013 tarihinde, en geç saat 17:00 a kadar ODTÜ Mimarlık Dekanlığı sekreterliğine elden teslim edilebileceği gibi, aynı gün postaya verilmek ve en geç 18 Aralık 2013 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na ulaştırılmak koşulu ile özel ya da resmi posta servisi ile de gönderilebilir. Yine basılı kopyanın 18 Aralık 2013’te ulaştırılması kaydıyla sayısal kopyalar kurdasanitmezar@metu.edu.tr adresine 17 Aralık 2013 akşamına kadar, kimlik gizlenmesi kaydıyla, yüklenebilir. Yarışmacılar paftaların yanısıra bir adet CD içinde çizimlerin sayısal kopyalarını da teslim edeceklerdir.

Ödüller

Uygulamaya Seçilecek Proje Ödülü 10.000 TL
5 adet eşit Mansiyon 1.000 TLtoplam 15.000 TL ödül dağıtılacaktır.

Ödüller, net olarak, yarışmanın sonuçlanmasını takip eden en geç bir ay içinde ödenir.Jüri ayrıca 5 katılımcıya, ODTÜ yayınlarından oluşan “Jüri Özel Ödülü” verebilir.Ödül töreni tarihi ve sergi yeri ayrıca duyurulacaktır.

Yarışma şartnamesi ve dökümanlarına şu adresten ulaşılabilir: http://arch.metu.edu.tr/kemalkurdas/

20. Ulusal Fotoğraf Yarışması: "Kentsel Yaşam"

20. Ulusal Fotoğraf Yarışması: "Kentsel Yaşam"

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik, Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması

Alışveriş, Mekan ve Sürdürülebilirlik, Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması