Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması

28 Aralık 2011 tarihinde, Türk Hava Kuvvetleri ‘ne ait F-16 savaş uçaklarının hava saldırısı ile Şırnak’ın Uludere İlçesi Roboski köylülerinden 19’u çocuk, 34 insan bombalanarak katledildi.

Katliamın sorumlularıyla ilgili etkin soruşturma yapılmadı, dava açılmadı. Yakınlarını kaybedenlere ise çeşitli gerekçelerle davalar açıldı, para cezaları verildi. Etkin soruşturma talepleri dikkate alınmadı.

Soruşturma, 2013 haziranında görevsizlik kararı veren sivil yargıdan askeri yargıya devredildi. Ocak 2014’te ise askeri yargı, düzenlenen hava operasyonunda askeri personelin kusurlu olmadığı yönünde tespitle, takipsizlik kararı verdi.

Bombalama emrini kimin verdiği hala açıklanmadı, kimse hakkında dava açılmadı.

Yakınlarını katliamda kaybeden Roboskililer adalet mücadelesini sürdürüyor.

Katliamın birinci yıldönümünde, 28 Aralık 2012’de, farklı toplumsal ve siyasi kesimlerden insanlar, Roboski Müzesi’nin yapım sürecini yürütmek üzere Roboski Müzesi Derneği’ni kurdular.  Finansal kaynak sağlanmasından inşaatına dek kolektif bir ruhla ve dayanışma ile yürütülecek olan sürecin ilk aşaması olan Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması, 16 Nisan 2014 tarihinde duyuruldu.

Seçici Kurul ile Danışma Kurulu’nun ortak toplantısında söylenenler, “Roboski Müzesi nasıl olmalı?” ve “Neden Roboski Müzesi?” sorularına şu yanıtları veriyor:

“Roboski Müzesi, Roboski’de yapılan katliama mütevazi ama cesur bir karşılık olsun.”

“Roboski Müzesi, Roboskililerin onurlu adalet arayışının dik duruşunun simgesi olsun.”

“Roboski katliamı asla unutulmasın! Roboski Müzesi, böyle katliamların bir daha yaşanmamasının umudu olsun.”

“Roboski Müzesi, herkesin ziyaret ettiği ama aynı zamanda Roboskili çocukların içinde kitap okuyabildiği, yaşayan bir ‘ev’ olsun.”

“Çocuklarımızın izlerini kaybetmemek için… Çocuklarımızın eşyaları, hatıraları kaybolmasın diye… Gidebileceğimiz bir yer olsun diye…”

“Çocuklarımızın hatırası gibi, ev gibi… Mezarlıktan başka bir yer…”

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Roboskîli Ailelerin Temsilcileri:

Hikmet ALMA, Ferhat ENCÜ, Mercan ENCÜ, Reber ENCÜ, Veli ENCÜ, Zeki TORUN

 

Danışma Kurulunun Diğer Üyeleri:

Abdurrahman ADIYAN – Şair

Ayhan BİLGEN – İnsan hakları savunucusu

Tahir ELÇİ – Avukat, Diyarbakır Barosu Başkanı

Abdülrezzak İLGE – Ressam, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ioanna KUÇURADİ – Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Emine İNCİRLİOĞLU ONARAN – Mimar / Antropolog, Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hüsnü ÖNDÜL – Hukukçu, İnsan hakları savunucusu, İnsan Haklar Ortak Platformu

Filinta ÖNAL – Heykel sanatçısı

Mithat SANCAR – Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Güven Arif SARGIN – Mimar, Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı

Gökçer TAHİNCİOĞLU – Gazeteci, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü

Ahmet Faruk ÜNSAL – MAZLUM-DER Genel Başkanı

 

SEÇİCİ KURUL ASIL ÜYELERİ

Aydan BALAMİR – Mimar, ODTÜ

Ali CENGİZKAN – Mimar, ODTÜ

H. Sinan OMACAN – Mimar, İTÜ

Zeynep ONUR – Mimar, ADMMYO

M. Ziya TANALI – Mimar, ODTÜ   

M. Murat ULUĞ – Mimar, ADMMA

V. Turgay ATEŞ – Şehir Plancısı, ODTÜ – Peyzaj Mimarı, Ankara Üni.

 

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

Erhan AKÇA – Mimar, Gazi Üniversitesi

Bilge İMAMOĞLU – Mimar, ODTÜ  

 

RAPORTÖRLER

Sevinç BAŞKÖY – Mimar, Anadolu Üniversitesi

Mehmet Onur YILMAZ – Mimar, ODTÜ

 

RAPORTÖR YARDIMCISI

Çağrı ÇAKIR – İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba

Soru sormak için son tarih: 02.05 2014 – Cuma

Cevapların yayınlanması: 06.05.2014 – Salı

Proje teslimi için son gün: 11.06.2014 – Çarşamba

Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 13-16 Haziran 2014

Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 20-22 Haziran 2014

İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 25-27 Haziran 2014

Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 28 Haziran 2014 - Cumartesi

 

Roboski Müzesi yapım süreci ile ilgili detaylı bilgi ve yarışma şartnamesi için:

http://www.roboskimuzesi.org/

Source: http://www.roboskimuzesi.org/

Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu "Adana Ticaret Odası Hizmet Binası" tasarımıdır. Söz konusu yarışma alanı Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 3825 ada, 7 parseldir. Yarışma alanı; Adana- Mersin karayolu üzerinde Adana Sanayi Odası'nın doğusunda yer almaktadır. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Havaalanı'na 1 km, Otogara 4,2 km uzaklıktadır.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri

Yarışmanın amacı Adana Ticaret Odası Hizmet Binası projesinin yarışma yoluyla elde edilmesidir.

Adana'da zamana direnen, kalıcı değerler taşıyan, çağını yansıtan, simge değeri yüksek, sürdürülebilir, ekonomik, rasyonel ve özgün çözümler aracılığı ile mimarlığın gelişimi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ayrıntıda;

Adana'da proje üretiminde, ulusal yarışma yoluyla proje elde edilmesine öncülük etmek ve mimari tasarım kalitesinin gelişmesini sağlamak ve kente özgün mimarlık eserleri kazandırmak,

Kentin doğal, ekolojik ve sosyal yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, erişilebilir, çevresine referans oluşturabilecek bir mimarı anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak ve yer aldığı bölgenin nitelikli dönüşümüne katkı sağlamak,

Süreç içerisinde ortaya çıkacak mekan gereksinimlerine olanak sağlayacak şekilde ofis mekanlarının tasarımına yönelik esnek ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesini özendirmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği'ne dayanılarak Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenmiştir.

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Juri Üyeleri ( danışman, asıl ve yedek) ve Raportörler

Seçici Kurul Danışman Üyeleri;

Atila MENEVŞE

ATO Yönetim Kurulu Başkanı

Tarkan KULAK

ATO Meclis Başkanı

Bekir KAMIŞLI

Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı

Ceyhun BASKIN

Y. Mimar, ODTÜ, AA

Suphi CİVELEK

İnş. Y. Müh. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şb. Yönetim Kurulu Üyesi

Seçici Kurul Asli Üyeleri;

Cânâ BİLSEL(Jüri Başkanı)

Mimar, Prof.Dr. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fak. Dekanı

Alper ÜNLÜ

Celal Abdi GÜZER

Mimar, Prof.Dr. İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Mimar, Prof.Dr. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Feride ÖNAL

Mimar, Doç. Dr. YTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Namık ERKAL

Mimar, Doç. Dr. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Seçici Kurul Yedek Üyeleri;

İpek DURUKAN

Mimar, Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fak.

Mimarlık Bölümü

Gülertan AKYÜZLÜER

Mimar, Dr. Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü

Raportörler;

Aysin AYSU

Y. Mimar, Seyhan Belediyesi

Barış Gökhan TOPAL

Avukat, ATO İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdür Vekili

Sait Özkal YÜREĞİR

Y. Mimar, Mimarlar Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ödüller

1. Ödül: 50.000 TL

2. Ödül: 40.000 TL

3. Ödül: 30.000 TL

1. Mansiyon: 15.000 TL

2. Mansiyon: 15.000 TL

3. Mansiyon: 15.000 TL

4. Mansiyon: 15.000 TL

5. Mansiyon: 15.000 TL

Ayrıca satınalma ödülleri için jüri takdirine toplam 15.000 TL ayrılmıştır

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 15 Nisan 2014

Soru Sorma İçin Son Gün: 30 Nisan 2014 saat:17.00

Yanıtların Gönderilme Tarihi: 05 Mayıs 2014

Proje Teslim Tarihi ve saati: 27 Haziran 2014 saat:17.00

Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 04 Temmuz 2014

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 11 Temmuz 2014

Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar," Adana Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Abidinpaşa Cad. No:52 01010 Seyhan Adana" adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100,00.-TL'dir. Yarışmacılar bu tutarı, Adana Ticaret Odası'nın Türkiye İş Bankası Adana Şubesi TR35 0006 4000 0016 0003 6461 40 no'lu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0 322 3528025 no'lu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya projeyle katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Source: http://www.adana-to.org.tr/ato/TR/