Categories


Authors

1 Eylül Dünya Barış Günü

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü, ‘barış’ı yalnızca bir söz olarak hissedebildiğimiz ve yalnızca “sözde” yaşayabildiğimiz bir süreçte karşılıyoruz.  Hem ülkemiz hem de dünyanın geneli, özellikle de Ortadoğu halkları için zor ve kanlı yaşanan bu süreç, tüm insanlığa barışın gerekliliğini ve önemini bir kez daha gösteriyor.

Devletin ayrımcı ve ırkçı politikaları ile öteki olanı daha da öteleme amacı güden yaklaşımı, içinde bulunduğumuz durumu daha da kötüleştirmekte, bizi barıştan daha da uzaklaştırmaktadır. Nefret söylemleri ile toplumda ayrıştırma yaratan AKP iktidarı, tabanını ancak bu söylemlerle sağlamlaştırdığını düşünmekte ve nefreti yaymaktan kaçınmamaktadır. Meydanlarda evladını yitiren anneleri yuhalatmaktan, Ortadoğu’da yaşanan katliamlara verilen desteğe kadar uzanan tehditkâr ve kindar üslup ile toplum bölünmeye çalışılsa da; barıştan, özgürlükten ve demokrasiden yana olanlar mücadele etmekten  vazgeçmeyecektir. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak gelinen bu noktada Ortadoğu halklarının maruz kaldığı katliamlarda AKP hükümeti politikalarının oynadığı rolün farkındayız. Roboski ve Reyhanlı katliamlarının, bu ötekileştiren ve düşmanlaştıran politikaların ürünü olduğunu biliyor,  ranttan ve talandan beslenen zihniyetin barıştan yana olmasını beklemiyoruz. Ortadoğu’nun talanında oynadığı rol yetmezmiş gibi, hükümetin ırkçı ve tahrikkar politikalarının ülkemize sığınmak durumunda kalan Ezidi ve Suriyeli kitleleri zor durumda bıraktığını görüyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle iktidarı bir kez daha halklar, dinler, inançlar ve cinsiyetler  arasında ayrım yapmaktan ve nefret dilini kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. 

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyor ve  tüm halklar için umut olmasını diliyoruz.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

AOÇ'de Yürütmeyi Durdurma Reddine Red

DOSYA 33 çıktı!!!