Categories


Authors

Saraçoğlu Mahallesi'nin Tahsisleri Kaldırıldı

Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut alanı olan ve , tarihsel, kültürel  ve doğal değerleri ile Kent merkezi içerisinde önemli bir yeri olan Saraçoğlu Mahallesi'nin tahsisleri 05.08 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla kaldırıldı. Karar kapsamında, Saraçoğlu Mahallesi aslına uygun şekilde restore edilerek ekonomiye kazandırılacak ve Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme idaresi ,bazı kurum ve kuruluşlar projeler yapacak. Konuyla ilgili Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan  yaptığı yazılı açıklamada "Saraçoğlu Mahallesi, herkese ait bir değerdir, ben yaptım oldu mantığıyla süreç işletilemez" dedi.

"Saraçoğlu yıkılmadan , yeni yapı yapılmadan korunsun istedik."

Candan " Alman mimar Paul Bonatz tarafından tasarlanan ve 1944-1946 yılları arasında yapımı gerçekleştirilen  Saraçoğlu Mahallesi İkinci Ulusal Mimarlık akımının önemli örneklerindendir. Yerleşim 1940’larda tasarlanıp, hayata geçirilen ilk toplu konut projesidir. Yerleşimde 435 lojmanın yanı sıra okullar, sosyal amaçlı binalar, dükkânlar, dinlence ve oyun sahaları bulunmaktadır. Saraçoğlu Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 1979 tarihli kararı ile kentsel sit alanı olarak belirlenmiş, konutların ve ağaçlarının her biri ayrı ayrı tescil edilmiştir. Saraçoğlu Mahallesi iki kez Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edildi ve bu kararlar birlikte tüm korumaları kaldırılarak  risk altına girdi. Bu iki karara da Oda olarak dava açtık. İlki iptal edildi, ikincisi ise devam ediyor. Bu aşamada, Cumhuriyet’in Ankara'sının oluşumunda ve gelişiminde büyük rol oynayan bu alanın korunması, korunarak yaşatılması ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle mimarlar ve mimarlık öğrencilerine yönelik Kent Düşleri Yarışması açtık. Yarışma sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşme talebinde bulunduk. Cumhurbaşkanı himayesinde Ankara Ticaret Odası , Mimarlar Odası ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri arasında 6 toplantı gerçekleşti. Üç kurum  tarafından tek maddelik protokol aşamasında Çevre Şehircilik Bakanlığı  süreci sekteye uğrattı. Tek maddede istenen şey "Saraçoğlu Mahallesi'nin yıkılmadan, yeni yapı yapılmadan restore edilerek kente kazandırılması"  idi. Sonrasında 17 Aralık 2013'te gerçekleşen operasyon ile, bakanlık tüm görüşmelerden çekildi. Yeni  bakana yazı yazdık, randevu istedik, fakat Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili geri dönüş bile olmadı. Şimdi Başkent için böylesine önemli bir  alana yönelik tek başlarına bir karar almaları proje demokrasisine aykırıdır. Bu alan hepimize aittir, ben yaptım oldu mantığıyla proje uygulanamaz. Bu bakış açısıyla Saraçoğlu  Mahallesi'nin geleceği risk altındadır. TOKİ ve Özelleştirme idaresi oraya proje yapacaksa, vay halimize. Bakanlık kapalı kapılar ardında  değil kamuoyu önünde şeffaf şekilde katılımcı bir yöntemle  süreci işletmek zorundadır. "dedi.

saraçoğlu1.jpg

"Hafıza mekanları yok ediliyor"

Candan, Bakanlar Kurulu kararı ile konutlarla birlikte kütüphane,kaymakamlık binası, okul yapısı da dahil Saraçoğlu Mahallesi'nin tamamının da tahsislerinin kaldırıldığını, Ankara'nın merkezde kütüphanesinin ve okulunun olmayacağı, kentteki hafıza mekanlarının yok edilmesinin o kentin yok edilmesi anlamına geldiğini söyledi.  

Saraçoğlu Mahallesi ve kent düşleri yarışmaları ile detaylı bilgiye http://saracoglu.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Mimarlar Saraçoğlu'nda Tahsislerin Kaldırılmasını Yargıya Taşıyor

İspanya ve Türkiye’nin Demokrasi Yolculuklarında Yerel Yönetimlerin Rolü

İspanya ve Türkiye’nin Demokrasi Yolculuklarında Yerel Yönetimlerin Rolü