Categories


Authors

AOÇ için Mimarlar Yakın Takipte

Atatürk Orman Çiftliği’nde inşaatı devam eden, 1/10.000 ve 1/25.000’lik plan kararları ile iptal edilen Başbakanlık Hizmet Binası'nı bugün yapılan toplantıda Koruma Kurulu gündemine aldı.  Koruma Kurulu'nu yakın takibe alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Kurul arasında AOÇ trafiği yaşandı. AOÇ’nin talanına hayır diyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kurul toplantısına katıldı.  Koruma Kurulu AOÇ’yi görüşürken toplantı sırasında  Mimarlar Odası Ankara Şubesi  Başkanı imzasıyla , son  kararları hatırlatan yazı gönderildi. Yazının ekine ise Danıştay 6. Dairenin AOÇ kararı eklendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Koruma Kurulu'na iletilen yazıda, Koruma Kurulu'na, “ Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce AOÇ ana planının iptal edildiği bilginiz dahilindedir” uyarısının da bulunulduğu dikkat çekildi. Ayrıca yazıda  Danıştay kararı Kurul'a hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “  1/25000 ölçekli Ankara Başkent Nazım İmar Planı kurumumuz tarafından dava konusu edilmiş, mahkeme davayı reddetmiştir. Ancak yazımız ekinde sunduğumuz Danıştay 6.Daire kararı ile planın AOÇ ile ilgili kısmı mahkeme kararı bozulmuştur. Başka bir ifadeyle AOÇ ile ilgili olan plan kararlarının üst ölçekli plana aykırı olduğu anılan Danıştay kararı ile sabittir.”  

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Koruma kurulu ve Mimarlar Odası arasındaki AOÇ trafiğini değerlendirdi. Candan,   “Başbakanlık Hizmet Binası'na yasal kılıf bulunmaya çalışılıyor.  Koruma Kurulu ile bugün Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak AOÇ trafiği yaşıyoruz, Kurul'a yazımızı ve Danıştay kararını toplantı devam ederken elden teslim ettik.  Yazıda Kurul’un Danıştay Kararı ve mahkeme kararlarını dikkate alarak karar vermesi gerektiğini belirttik.  5.idare mahkemesi  AOÇ'nin 1/10.000 lik koruma amaçlı nazım imar planında  iptal kararı verdi. Başbakanlığın, Kültür Bakanlığı'nın bu karara itirazı da reddedildi. Aynı şekilde bu karardan sonra  1/25.000 lik Başkent 2023 Nazım İmar Planı'nda da Danıştay AOÇ planını lehimize bozdu.  1/10.000 lik ve 1/25.000 lik üst ölçekli planlardaki  kararlar Atatürk Orman Çiftliği'ndeki talanın durdurulmasına yönelik kararlardır.  Bu kararlara ilişkin karar alması gerekirken kurul, tartışmalı kararı gündeme alıyor. AOÇ'de yürüyen her tür uygulama yasa dışıdır, tartışmalıdır.” şeklinde konuştu.

Beşir Atalay'a ders vermeye hazırız

Candan,  Beşir Atalay’ın son açıklamasıyla Tarihi Sit kabulünü hatırlatarak   “Başbakan yardımcısı Beşir Atalay da son açıklamasıyla AOÇ’nin "Tarihi Sit” olduğunu kabul etmekle birlikte, bir hukukçu olduğunu da unutarak  hem Tarihi Sit diyor, hem  Tarihi Sit’e inşaatın uygun olduğuna Koruma Kurulu'nun karar verdiğini söyleyebiliyor. Hem Tarihi Sit diyeceksiniz hem Tarih Sit alanında  inşaatı savunacaksınız. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp, ne zaman isterse kendisine Sit Alanları ve Kültürel Miras konusunda ders/seminer  vermeye hazırız...  Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen sonrasında, kaçak binanın yasallaştırılması kılıfı da manidardır. Her kim ki bu kaçak yapıda oturursa, bu ülkeyi temsil edemez. ”  dedi. Candan binayı ve binayı kullanmaya niyetlenenleri hukukun üstünlüğü ilkelerine uymaya davet etti.  

Mimarlardan Bakanlığa “Ortak Akıl” Daveti

Mimarlar Odası Saraçoğlu'na Talip