Categories


Authors

Başkent Dayanışması’ndan Paralel Açılış

Başkent Dayanışması’ndan Paralel Açılış

Ankara Büyükşehir Belediyesi 214 tesis açılışını yaparken Başkent Dayanışması bileşenleri 215. Tesis açılışını yaptı. 

Başkent Dayanışması bileşenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin 214 tesis açılışının bir mübalağadan ibaret olduğuna dikkat çekmek için Güvenpark2ta ilginç bir protesto gerçekleştirdi. Bileşenler espirili bir dille eleştiri odağı yaptıkları açılış için Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’nin 215. Tesisi açmayı unuttuğunu duyurdu. 215. Tesis olarak Logar kapağı açılışı yapan Başkent Dayanışması eylemi paralel açılış olarak adlandırdı.

Güvenpark’ta bir araya gelen grup üyeleri temsili bir logar kapağını yerde açılış için hazır tutarken, açılıştan önce yapılan basın açıklamasını Başkent Dayanışması adına Mimarlar Odası Ankara Şube Genel Sekreteri Tezcan Karakuş Candan okudu. Açıklamada; “ 20 Yıldır, Melih Gökçek Cumhuriyetin Başkenti Ankara’yı yok etmek için uğraşmaktadır. Bu 20 yılın yönetim bilançosu şöyledir. İ.Melih Gökçek sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve üniversitelerle kavgalıdır. Uygulamalarında görüşlerini almadığı gibi bu kurumları aşağılamayı ve onlara hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. İ. Melih Gökçek, “Kentsel Dönüşüm” adı altında yaptığı ranta yönelik uygulamaları ile Ankara halkının yıllardır yaşadığı yerleri ellerinden almış, kent halkının barınma hakkını görmezden gelmiştir. Bu projelere direnen kentlilerin üzerine polis gücünü göndermiş, gaz bombaları ile zor kullanarak yıkımları gerçekleştirmiştir. İ. Melih Gökçek, hukuk dışı uygulamaları ile ilgili açılan ve aleyhine sonuçlanan davalarda hiç bir yargı kararını uygulamamıştır. İ. Melih Gökçek kent içinde yer alan doğal ve kültürel yapılar rant kaygısına kurban etmiş,  sadece son bir yıl içerisinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ortasından geçirilen 8 şeritli otoyol ile kıymetli tarım toprağı betonlaştırılmış, binlerce ağaç kesilmiştir.” İfadelerine yer verildi. 

“214 tesisin bütçesini açıkla”  

Candan, “ Başkent dayanışması olarak burada açacağımız tesis bir logar kapağı Açalım bakalım içerisinden neyin kokusu çıkacak”  diyerek grup üyeleri ile kırmızı açılış kurdelesini kesti.  Logar kapağının altından üzerinde “adam kayırma” “yolsuzluk” rüşvet” yazan dosyalar çıkarken, dosyalar arasında sarı bir zarf çıkması dikkat çekti. Başkent Dayanışması bileşenleri zarfın içerisinde Gökçek’e bir mesaj olduğunu belirterek Gökçek’e “ Büyükşehir Belediyesi’ne 214 tesisin tek tek bütçelerini, ihalelerini, ihalenin kimlere verildiğini, ihalelerin kaç liraya alındığını, kaç liraya tamamlandığını, kamuya açıklama çağrısında bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin en düşmanca, en insanlık dışı tesisi olan “ PANKART”ını unutmadık. 30 Mart’ta “yolun sonu” tesisinde pankartla bekliyor olacağız”  mesajı iletildi.

Başkent Dayanışması ve etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgiyi baskentdayanismasi.org sitesinden edinebilirsiniz.

İmrahor Katledilecek

İmrahor Katledilecek

Genel Kurula Doğru

Genel Kurula Doğru