Categories


Authors

Mimarların Sigortasız Çalıştırılması ve Ücretinin Ödenmemesine Onur Kurulundan Ceza

Mimarlar Odası Onur kurulu özel sektörde çalışan mimarların çalışma koşullarını  dikkate almadan sigortasız çalıştırılmasına, ücretinin ödenmemesine neden olan mimarlar hakkında ceza verdi.

Bir mimarlık ofisinde deneme sürecinde sigortasız çalıştırıldığı ve ücretlerinin bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle, Mimarlar Odası Ankara Şubesine yazılı başvuran üyelerin başvurusu Yönetim kurulunda ve Soruşturma Uzlaştırma Kurulunda değerlendirilerek, Mimarlar Odası Onur Kuruluna gönderilmişti. Onur kurulu yapılan soruşturma sonucunda 17 Aralık 2013 tarihinde soruşturmayı tamamlayarak kararını verdi. Onur kurulu Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği’nin Mimarların meslektaşlarına karşı yükümlülükleri başlığında  5.Maddesinde belirtilen

“Mimar, meslektaşlarıyla ilişkilerinde aşağıdaki esaslara uygun davranır.

a) Mimar meslektaşlarının doğrudan ya da dolaylı olarak ve bilerek zarar verecek davranışlardan kaçınır.

ı) Mimar meslektaşlarının mesleki ve özlük haklarını korur, kendisinin ya da başka bir mimarın mesleki ve özlük haklarının ihlaline izin vermez. Engel olunamamışsa derhal Mimarlar Odasına durumu bildirir”

maddesi gereğince, meslektaşını sigortasız çalıştırmak ve ücretini ödememekten dolayı mimarlık ofisi sahibine,  TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 3.Maddesi gereğince  “yazılı uyarı” cezası vermiştir.  Mimarlar Odası yönetmeliğine göre, onur kurulundan her ne şekilde ceza alan kişiler, 1 yıl süre ile Oda kurullarında görev alamazlar, seçimlerde aday olamazlar. İkinci kez tekrarlanması durumunda 3 yıl görev alamazlar, üçüncü kez ceza alınması durumunda meslekten men olurlar.

Mimarlar, Saraçoğlu Açıklaması Bekliyor

Mimarlar, Saraçoğlu Açıklaması Bekliyor

Başkent Dayanışması Hacettepe İşçileri ile Dayanışmada

Başkent Dayanışması Hacettepe İşçileri ile Dayanışmada