Categories


Authors

Engelliler İçin Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik Eğitimi

Engelliler İçin Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik Eğitimi

Erişebilirlik MBÇK

6 Temmuz 2013

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 42.Dönem Yönetim Kurulu tarafından, engellilerin kent ve yapı ölçeğinde, engelsiz bir şekilde ulaşımı için sorunun ortaya konulması ve bununla ilgili olarak sivil toplum kuruluşu sorumluluğuyla konuya dikkat çekmek amacıyla, oluşturulan Erişilebilirlik Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu eylem programı kapsamında üyelerimizin engellilik kavramı, evrensel tasarım, erişebilir kent, erişebilirliğin sosyal boyutları, engellilerle ilgili mevzuat, yönetmelik vb. konularında bilinçlendirilmesi amacıyla bir eğitim düzenledi.

“Engelliler İçin Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik Eğitimi” başlığı altında yapılan bir günlük eğitim, dört ayrı oturumda gerçekleşti. Oturumun ilk etabında, Sosyal Hizmetler Uzmanı Nilay Oğultürk , “Erişebilirliğin Engelliler ve Yakınları Üzerindeki Psikososyal Etkileri” başlıklı sunumunda engelliler ve ailelerin yaşadığı zorluklara değindi. Devletin sunduğu kamusal hizmetlerin yetersiz olması sebebiyle engellilerin karşı karşıya kaldığı fiziksel/ ulaşım güçlükleri ile engelli ailelerinin karşılaştığı sorunlardan bahsetti. 

İkinci oturumda, Y. Mimar İlkay Dinç Uyaroğlu, “ Kapsayıcı Yaklaşımla Mimari Tasarım” başlığı altında, engelli bireylerin yapılı çevreyle kurdukları ilişkiler temelinde “Engellilik Yaklaşımlarını” anlattı ve Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirdi. Bireysel farklılıklara saygılı yapılı çevre tasarımlarından bir tanesi olan “Kapsayıcı Tasarım” prensiplerini,  iç ve dış mekânlarda, mevcut yapılarda ve tarihi yapılardan nasıl uygulamaya geçirileceğini çeşitli örneklerle detaylandırdı.

Üçüncü oturumda, Mimar Tuğba Arslan, Türkiye’de Engelliler İçin Kanun, yönetmelik ve taslaklar ile ilgili Türk Standartlarını anlattı. Bu bağlamda temel ulaşılabilirlik uygulama alanları olan bina çevresi, bina ana girişleri, bina bölümlerinin düzenlenmesi, işaretlemeler, alarm ve bina tesisatı için kurallar, özel binalar için özel düzenlenme kuralları, mevcut yapılardaki düzenlemeleri şematik sunumlarla örneklendirdi.

Herkes İçin Kent konusunda çalışmaları olan mimar Özen Abanoz, dördüncü oturumda, “Herkes İçin Kent” başlığı altında, herkes için yaşanabilir, sürdürülebilir ve erişebilir bir kentin nasıl olmasını gerektiğini, kentlerimizde ise erişebilirliği azaltan engelleri vurguladı. Bu engellerin ortadan kaldırılması hedefi ile dünyada kabul gören “Evrensel Tasarım Hedef ve İlkeleri”nin benimsenip, uygulanmasının teşvik edilmesi gerekliliğini vurguladı. Evrensel tasarım yaklaşımı ile örtüşen, farklı cinsiyet, yaş gruplarından ya da çeşitli engelli bulunan insanların yaşam kalitesinin yükseltmek için “herkes için tasarım” dünyadan ve ülkemizden çeşitli görsel örneklerle açıkladı. 

Engelliler İçin Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik Eğitimi, sonbaharda tekrar düzenlenecek.

DSCN1848.JPG

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği”  20 Temmuz 2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile kamu hizmeti için kullanılan;

  • Resmi binalar ile ibadet yerleri, 
  • Özel eğitim, özel sağlık tesisleri,
  • Sinema,tiyatro,opera,müze,kütüphane,  konferans salonu gibi kültürel binalar ile,
  • Gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları
  • Otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar,
  • Spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalar,
  • Mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile
  • Toplu taşıma araçlarında,

erişilebilirlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı takip edilecek ve denetlemeler yapılacak.

Komisyonlar kendilerine başvuru yaparak ek süre isteyen veya denetim sonrasında ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için uygun bulduğu kadar ek süre verebilecek. Söz konusu ek süre “Engelliler Hakkında Kanun”da öngörülen 7 Temmuz 2015 tarihini geçemeyecek.

Komisyonlar yaptıkları izleme ve denetleme çalışmasının sonucunda hazırlayacakları raporu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürüne sunacak ve il müdürü tarafından yönetmelik uyarınca idari para cezası miktarı belirlenecek.

Dinleme Cihazına Karşı Halka Açık Toplantı

Dinleme Cihazına Karşı Halka Açık Toplantı

Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi