Categories


Authors

Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler/Umut ve Mücadele Mekanlarından Deneyimler

Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler/Umut ve Mücadele Mekanlarından Deneyimler

Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2011 yılının Aralık ayında Ankara'da yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Dönemin sosyalist görüş ve programa sahip belediyeleri, akademisyenler, emek ve demokrasi güçlerinin desteği ve katılımı ile düzenlenen sempozyum, yerel yönetimlerin devrimci potansiyeli ve halkçı belediye uygulamaları üzerine bir tartışma zemini oluşturdu. Sempozyum programındaki ve katılımdaki yoğunluk, tartışmanın güncelliğini ve elzemliğini ortaya koyuyordu. Yerel yönetimlere tarihsel, kuramsal ve siyasal yaklaşımlar ile dünya ve Türkiye'deki anti-kapitalist yerel yönetim uygulama ve deneyimlerini konu edinen etkinlikte sunulan bildiriler derlenerek kitaplaştırıldı. 

Hazirandan bu yana tüm Türkiye'de yükselişine tanık olduğumuz kentsel toplumsal hareketlerin de bir parçası olduğu sempozyum tartışmaları bugün hala güncelliğini ve önemini koruyor. Ülke gündeminin ağırlığı altında geçen, yerelin gündemini geride bırakan bir yerel seçimin ardından, oyların sayılmasına kadar tüm süreçlerde bizzat yer almayı sorumluluk kabul eden toplumsal iradenin yönetimde de kendisine yer edineceğinin açık olduğu bugün, bulunduğumuz yerleri umut ve mücadele mekanlarına dönüştürme tartışması önemli bir yer tutuyor. 

Tartışmanın temel konularını kapsayan sempozyum bildirileri kitabı bu noktada başvurulacak bir rehber niteliğinde. 

Bülent BATUMAN - Kapitalizm, Kent ve İktidar
Fuat ERCAN - Sermaye Birikiminin Saçılma Sürecinde Yerelin Kapitalistleşme Eğilimleri ve Anti-Kapitalist Yerellikleri Düşünmek
Yüksel AKKAYA - Yerel Yönetimler ve Emekçiler
Haluk GERGER - Yerelleşme ve Küreselleşme Bağlamında Özerklik ve Otonomi
Foti BENLİSOY - “Devrimci” Yerel Yönetimler ve “Aşağıdakilerin Demokrasisi”
Ali Ekber DOĞAN - İslamcı Neoliberaller, Sosyal Belediyecilik ve Günümüzde Sosyalist Belediyeciliğin Olmazsa Olmazları
Aylin TOPAL - Zapatista Özerk Belediyeleri Deneyimleri
Mustafa Bayram MISIR - Porto Alegre Deneyiminden Çıkan İki Sonuç Üzerine
İbrahim GÜNDOĞDU - “Batı”da Anti-Kapitalist Yerellikler, Politikalar ve Sonuçlar
Onur GÜLBUDAK - Hindistan’da Fiili Yerel Yönetim Deneyimleri
Can HAMAMCI - Devrimci – Halkçı Bir Yerel Yönetim Deneyimi: Fatsa Belediyesi
Şükrü ASLAN  - Kent Mekânına Aşağıdan Müdahalenin Bir Örneği Olarak 1 Mayıs Mahallesi Deneyimi
Serdar NİZAMOĞLU  - Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm
Cevdet KONAK – Dersim / Hozat Belediye Başkanı
Mehmet MÜBAREK -  Hatay / Aknehir Belde Belediyesi
Mithat NEHİR – Hatay / Samandağ Belediyesi
Osman BAYDEMİR - Diyarbakır – Amed Büyükşehir Belediyesi
Tekin TÜRKEL – Dersim / Mazgirt Belediye Başkanı

Künye:

Kitabın Adı:  Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Alt Başlık: Umut ve Mücadele Mekanlarından Deneyimler
ISBN: 9786056361722
Derleyenler: İbrahim Gündoğdu, Ahmet Kerim Gültekin 
Dizi / Dizi no : Araştırma-İnceleme /2               Baskı Tarihi: 2013 (1.Baskı)                       Sayfa Sayısı: 240

 

Dünya Adil Değil | Oscar Niemeyer

Kurmaca Edebiyatta Mekân

Kurmaca Edebiyatta Mekân