Categories


Authors

Kuşatılan Şehirler | Stephan Graham

Kuşatılan Şehirler | Stephan Graham

image.jpg

Profesör Stephen Graham coğrafya, kent ve ülke planlaması ve sosyoloji ağırlıklı bir eğitimden geliyor. İngiltere’de New Castle Üniversitesi Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Okulunda öğretim Üyesi. Çalışmaları şu alanlarda yoğunlaşmış: 

  • Politik açıdan kentsel altyapı
  • Toplumsal ve dijital gözetimin kentsel yönleri
  • Kentler ve dijital medya arasındaki ilişkiler
  • Politik açıdan kentsel güvenlik ve “yeni askeri şehircilik”.

Kuşatılan Kentler kitabında Graham, kentsel yaşamın ordular ve güvenlik güçleri eliyle giderek nasıl daha yoğunlaşan bir devlet baskısı altına girdiğini anlatıyor. Kitap, kentlerde yaşadığımız çoğu gerçeğin kentleri nasıl bir savaş alanına çevirdiğini ve birer gazete haberi gibi görünen çoğu tekil olay ve olgunun nasıl büyük bir resmin parçaları olduğunu ayrıntılı ilişkileriyle ortaya koyuyor. 

Savaşlar artık kentlerin dışında, karşılıklı siperlerde cereyan etmiyor. Kentlerin her yanı, caddeler, gecekondu mahalleri, çarşılar, alıveriş merkezleri, kentsel altyapı veya iletişim ağları ile şimdi küresel bir savaş alanı haline gelebiliyor. Savaş, emperyalist ülkelerin sömürge edindikleri ülkelerin kentlerini hedef aldığı gibi devlet, kendi toprakları üzerindeki kentlerin halklarına da benzeri yoğun baskıyı uyguluyor. 

Batı metropollerinde, örneğin San Francisco, Londra ve Paris’te veya geçtiğimiz yıl Brezilya’da yaşanan kentsel direniş hareketlerinin getirdikleri ile Irak’ta ve Filistin’de yaşananların, nasıl dünya kentlerini saran yeni bir askeri düzenin sistematiği içinde yer aldığını anlatıyor Graham.  

Kitabın yayınlanmasından sonra yaşadığımız Gezi direnişine ve Suriye’deki iç savaşa kuşkusuz kitapta değinilmiyor. Ama bu iki süreç kitapta anlatılanları çok daha yakından anlamamıza olanak veriyor. 

Kentsel yaşamda görüp geçtiğimiz şeylerin, örneğin dört çekerli araçların, yaygınlaşan izleme kameralarının, hatta video oyunlarının kentleri kuşatan bir savaş düzenini nasıl tamamladıkları kitapta ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. 

Peki, kentler ve kent halkı bu kuşatılmışlık karşısında çaresiz mi? Kitabın “Karşı Coğrafyalar” başlığını taşıyan son bölümü bu konuya ayrılmış. Yazar, “aktivist projeler bolluğunu daha geniş politik koalisyonlarla ve hareketlerle sarabildiğimiz takdirde, aktivizm ve yurttaşlığın isyancı tarzlarının daha yüksek seviyede politik talepler oluşturma gücü kazanacağını düşünüyorum” diyor.

Arif Şentek

Yeni Askeri Kentçilik (arka kapaktan)

Kentsel mekanlar üzerinde, politik şiddet biçimlerini açığa çıkaran güçlü bir çalışma. Şehirler, giderek kentleşen dünyamızın yeni savaş alanları artık.Kuşatılan Şehirler, güneyin gecekondu bölgelerinden zengin kuzeyin şehirlerine kadar politik şiddetin dünyanın hızla genişleyen metropol alanlarının mekân, altyapı ve imgeleri üzerinden yayılışının izlerini sürüyor.

Stephen Graham, yaptığı özgün araştırmanın zenginliğiyle Batılı askeriye ve güvenlik güçlerinin, bütün kentsel alanları gölge düşmanların sızdığı çatışma bölgeleri olarak nasıl algıladığını gösteriyor. Kentli yurttaşlar, sürekli olarak takip edilmesi, gözetlenip kaydedilmesi ve denetlenmesi gereken hedefler haline getiriliyor. Graham, Batı ordularının yüksek teknoloji kullanan kentsel isyan karşıtı güçlere dönüştürülmesini inceliyor. Uluslararası sınırların militarizasyonuna ve gözetlenmesine, demokratik muhalefeti bastırma düşünceleri doğrultusunda ‘güvenlik’ kavramının kullanımına ve iç savaşı askıya almak için mevzuatın devreye alınmasına odaklanıyor. Yeni Militer Kentçilik olgusunun kentsel hayatın tamamını, yüksek-teknoloji kullanılan ‘kumanda ve denetim’ sistemleriyle sıkı sıkıya bağlı ulaştırma ağlarından, her tarafa yayılan terörizm söyleminin yozlaştırdığı popüler kültürün sinsi militarizasyonuna kadar nasıl delik deşik ettiğini gözler önüne seriyor.

“Stephen Graham, bu yeni çalışmasında savaşa kentselliği sınırlayan bir durum olarak savaşa bakıyor ve gelecek için alternatif bir kentsellik arayışına giriyor.”

Eyal Weizman, Hollow Land kitabının yazarı

“Küresel çatışma bölgelerinden temel ve oldukça ürkütücü bir çalışma.”

– Mike Davis, Gecekondu Gezegeni  kitabının yazarı

“Askeri şiddet ve günümüz kentçiliğinin çarpıcı bir eleştirisi.”

-Derek Gregory, Coğrafya Profösörü, Colonial Present vePower of Knowledge and Geography kitaplarının yazarı

“Keskin, akıcı ve zekice bir metin ... Graham, tutarlı bir biçimde öngörülü ve merak uyandırıcı. Kuşatılan Şehirler, askerî tasavvurun yüzyılımızı şekillendirme yolunda peşinde olduğu kara fantezilerin gerekli bir analizi.”

-Red Pepper

“Titizlikle araştırılmış, rahatsız edici ve müthiş sarsıcı bilgilerle dolu ufuk açıcı bir kitap.”

-Icon

(Arka Kapaktan)

Künye:

Kitabın Adı: Kuşatılan Şehirler - Yeni Askeri Kentçilik

ISBN: 9786055513726

Özgün Adı: Cities Under Siege: The New Military Urbanism

Yazar: Stephen Graham

Çeviri: Levent Aydeniz

Çeviri Editörü: Bahadır Ahıska

Kapak Tasarımı: Canis Döşemeci Başsüllü

Yayın Tarihi: Kasım 2013 (1.Baskı)

Sayfa Sayısı: 504

 

 

 

 

Tarih Kavramı Üzerine I Walter Benjamin

Tarih Kavramı Üzerine I Walter Benjamin

Mimarlık Hayattır | 2013 Ağa Han Mimarlık Ödülleri

Mimarlık Hayattır | 2013 Ağa Han Mimarlık Ödülleri