Categories


Authors

Tarih Kavramı Üzerine I Walter Benjamin

Tarih Kavramı Üzerine I Walter Benjamin

Yeni-Resim.jpg

Walter Benjamin’in “Tarih Kavramı Üzerine” yazısından parça parça değil topluca aktarayım, üzerinde durmak üstediğim noktaları. Benjamin burada “tarihsel maddecilik” denilen tarih fikrini farkılaştırmaya ve yeniden tanımlamaya çalışıyor bir bakıma. Bununla ilgilenmek gerektiğini düşünmüyorum. Tarihsel maddecilik‘i geçtiği yerlerden çıkardım tümüyle, çünkü Benjamin’in yaklaşımı tarihsel maddecilik denilen kuklanın teolojiyi hizmetine alarak yeniden biçimlendirilmesini öngörüyor daha baştan. Bu ilişkilendirmenin hangi noktalardan ilerlediğini anlamak önemlidir yalnızca. Terimin kendisi marksizmin özel bir teorik alanını oluşturduğu için, o alanda durmanın önemi yok. Benjamin’in teolojik nihilizmi ve devrimci melankolizminin, marksistlerin kolaylıkla sindirebilecekleri bir şey olmadığı tahmin edilebilir az çok. Yoldaş Zizek’in dediği gibi aslolan dünyayı yorumlamaktır. Dolayısyla Benjamin’in tarih düşüncesini, marksizm-içi bir tartışma olmaktan çıkarmakta beis yoktur. Bir marksist ayrıca böyle baktığım için kızıp yüksek sesle, “Benjamin bizimdir bizim olacak derse“, saygı duyarım kendisine.

…………..

II.

…..mutluluk imgemiz ayrılmaz bir biçimde kurtarma ve kurtarılma imgemizle birliktedir. Tarihin konusu olan geçmiş imgemiz içinde böyledir bu. Geçmiş gizli bir zaman dizini taşır; ona kurtulma kapısını açan budur. eskileri kuşatmış olan havanın soluğu bize değip geçmez mi? Kulak verdiğimiz seslerde, artık susmuş olanların yankısı yok mudur? Kur yaptığımız kadınların tanımadıkları kızkardeşeleri olmamış mıdır?……

V.

Geçmişin gerçek imgesi uçucudur. Geçmiş ancak, bir daha görünmemek üzere kendini gösterdiği an, birden parlayıp aydınlanıveren bir resim olarak yakalanabilir.(…)

VI.

Geçmişi tarihsel olarak kurmak “onu gerçekte olduğu gibi” tanımak değil, tehlike anında birden parlayıveren anıyı ele geçirmektir.(…)Geleneğin hem kendii varlığı, hem de onu devralanlar tehlikededi. Her ikisi de aynı tehdit altındadır: Hakim sınıfın aleti durumuna düsmek. Geleneği, onu hükmü altına lamk üzere olan konformizmin elinden çekip almak, her dönemde yenşi baştan girişilmesi gereken bir çabadır.(…)

VIII.

(…)Faşizm, talihini  biraz da, hasımlarının ilerleme adına onu tarihsel bir norm gibi görmelerine borçludur. Yirmiinci yüzyılda bu yaşadıklarımızın “hala” nasıl mümkün olduğuna şaşmak, felsefi bir bakış değildir.(…)

XVII.

(…) Düşünme sadece düşüncelerin akıp gitmesi değil, aynı zamanda akışın durdurulup düşüncelere el konmasıdır. Düşünce birden bire gerilimlerle yüklü bir kümelenmede durduğunda, onu şiddetle sarsar, kendisi de bu sarsıntıyla kristalize olur, bir monada dönüşür.

[Son Bakışta AşkWalter Benjamin, derleyen: Nurdan Gürbilek, "Tarih Kavramı Üzerine", sf.39-49, Metis Yayınları]

Sanat-Mimarlık Kompleksi I Hal Foster

Sanat-Mimarlık Kompleksi I Hal Foster

Kuşatılan Şehirler | Stephan Graham

Kuşatılan Şehirler | Stephan Graham