Categories


Authors

Modern Dünyada Gündelik Hayat | Henri Lefebvre

Modern Dünyada Gündelik Hayat | Henri Lefebvre

637.jpg

Modern Dünyada Gündelik Hayat, yayımlandığı tarihten bugüne, mevcut düzene karşı gündelik hayatın kendisinden yola çıkarak muhalefet oluşturmak isteyenlere yol gösterdi. Fransa'da 1968'in hemen öncesinde yayımlanan kitap, yeni muhalefet hareketlerinin, dünyaya dair yeni bir algılama ve kavrama çabasının habercisi oldu.

Henri Lefebvre, felsefecilerin, sosyologların, antropologların bir dolayım olarak, kendisinden başka bir şeyin işareti ya da bahanesi olarak ele aldıkları gündelik hayatı eleştirel teorinin merkezine koyuyor bu yapıtında. Modern toplumun bütün gerilimlerinin yansıdığı alan olan gündelik hayat bir araştırma nesnesi haline getirilirse, hem baskılama tekniklerine hem de özgürleşme olanaklarına başka bir gözle bakılabilir. Dilin toplumsal baskıyı örtmekteki işlevi, tüketim ideolojisinin yarattığı yanılsamalar, iktidar aygıtları tarafından uygulanan terör ancak gündelik hayat içinden anlaşılabilir; çünkü çeşitli biçimlerde adlandırmaya çalıştığımız, ekonomik terimlerle, statü gruplarının hareketlilikleriyle, kendi çıkarını gözeten birey anlayışıyla incelediğimiz toplum, bu kavramsal araçları yetersiz kılacak denli karmaşıklaşmıştır. Ancak gündelik hayatı ve bu hayatın aldığı çeşitli biçimleri merkezine alan bir tarihsel eleştiri bu zorlu çabanın altından kalkabilir; varlığını sürdüren ama halihazırdaki toplum içinde göze görünmeyen muhalefetleri, direnişleri ve başkaldırı olanaklarını açığa çıkarabilir.

Henri Lefebvre'in kitabı, bugüne kadar güncelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Modern Dünyada Gündelik Hayat'ta geliştirilen teori, onu hayata geçirecek özneler bekliyor hâlâ.

Künye:

Kitabın Adı: Modern Dünyada Gündelik Hayat

ISBN: 9753421911 

Özgün Adı: La vie uotidienne dans le monde moderne

Yazar: Henri Lefebvre

Çeviri: Işın Gürbüz

Yayın Tarihi: 2011

Yayınevi: Metis Yayınları

Sayfa Sayısı: 220

Mimarlık Hayattır | 2013 Ağa Han Mimarlık Ödülleri

Mimarlık Hayattır | 2013 Ağa Han Mimarlık Ödülleri

Mimarlıkta Rasyonellik

Mimarlıkta Rasyonellik