3. Bilirkişilik Sempozyumu “Değişen Hukukta Bilirkişilik”

bilirkişi kırmız kitap.jpg

Yayına Hazırlayan: Gökçe Aras Engin

Yayınlayan: TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi

Yayın Yılı: Şubat 2013

Sayfa Sayısı: 160

TMMOB Mimarlar Odası tarafından 16-17 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Değişen Hukukta Bilirkişilik” ana temalı “3. Bilirkişilik Sempozyumu”nda gerçekleştirilen sunuş, oturum ve değerlendirmeleri içeren bu kitap, değişen mevzuatlar-yasalar çerçevesinde; sempozyuma katkı koyan milletvekilleri, akademisyenler, meslek odası temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ve yargı mensupları tarafından dile getirilen bilirkişilik alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir kaynak kitap olma özelliği de taşıyor.