Sanat- Mimarlık kompleksi

Hal Foster

Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca, sanatın mimarlık ve tasarımla kaynaşmasına tanık olduk: Sanat eserleri, alışıldık galeri ve müze mekânlarının sınırlarını aşıp eski sanayi yapılarına, gündelik hayatın mekânlarına ve doğaya açılırken, mimarlık da yapısal, tarihsel ve toplumsal önceliklerini bir kenara bırakarak kendini gitgide ...


Walter Benjamin | Tarih Kavramı Üzerine

Walter Benjamin’in “Tarih Kavramı Üzerine” yazısından parça parça değil topluca aktarayım, üzerinde durmak üstediğim noktaları. Benjamin burada “tarihsel maddecilik” denilen tarih fikrini farkılaştırmaya ve yeniden tanımlamaya çalışıyor bir bakıma. Bununla ilgilenmek gerektiğini düşünmüyorum. Tarihsel maddecilik‘i geçtiği yerlerden çıkardım tümüyle, çünkü Benjamin’in yaklaşımı tarihsel maddecilik denilen kuklanın teolojiyi hizmetine alarak yeniden biçimlendirilmesini öngörüyor daha baştan...


image.jpg

Kuşatılan Şehirler | Stephan Graham

Profesör Stephen Graham coğrafya, kent ve ülke planlaması ve sosyoloji ağırlıklı bir eğitimden geliyor. İngiltere’de New Castle Üniversitesi Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Okulunda öğretim Üyesi. Çalışmaları şu alanlarda yoğunlaşmış: 

  • Politik açıdan kentsel altyapı
  • Toplumsal ve dijital gözetimin kentsel yönleri
  • Kentler ve dijital medya arasındaki ilişkiler
  • Politik açıdan kentsel güvenlik ve “yeni askeri şehircilik”.