Categories


Authors

Fezlekeler ve İmar

Son ayların sosyal medya başta olmak üzere baş konusu yolsuzluk iddiaları, ilgililer hakkında düzenlenen fezlekelerin meclise ulaşmasıyla daha somut ve derli-toplu hale geldi. Altın, gemi, banka, rüşvet, dolar, villa, çanta vb. sözcükler arasında “imar”  başrollerde. Özellikle  Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ile ilgili bölümde Zorlu Center bu anlamda önemli bir yer tutuyor.

Beşiktaş Zincirlikuyu'da  30 ada 157 parselde kayıtlı,  96.505 m²  yüzölçümlü eski Karayolları Genel Müdürlüğü arazisi 800 milyon dolar bedelle Zorlu Gayrimenkul A.Ş. tarafından satın alınmıştı. Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu tarafından  tasarlanan projeyle alışveriş merkezi, konferans salonları, konser salonu, müze ve kütüphane gibi sosyal ve kültürel alanların yanı sıra otel, iş merkezi  ve rezidansları ile Türkiye'de ilk kez beş değişik fonksiyonun bir araya getirildiği söylenen AVM’nin İnternet sayfasında toplamda 105.000 m² alana inşa edildiği ve 66.600 m² kiralanabilir ticari alana sahip olduğu belirtiliyor. 

Fezlekede Zorlu AVM inşaatı, TOKİ ve  enerji ihaleleri kapsamında Ali Ağaoğlu, Bakan, bürokrat, özel sektör ilişkileri hakkında suç örgütü tanımı yapılıyor. Sahtecilik Yapılarak “Zorlu Center” Projesindeki Kaçak Yapılara Onay Alınması başlığı altında illegal faaliyetlerde bulunulduğu, projenin bulunduğu alana, bölgeye göre ayrıcalıklı imar hakları verildiği, buna  rağmen proje bitiminde imar planlarına aykırı olarak yaklaşık 86.000 m² fazladan inşaat yapıldığı, bu durumun yapılacak denetimlerde tespit edilmesinin engellenerek gerçek dışı raporların Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan onaylanmasının sağlandığı anlatılıyor. Detaylandıracak olursak;

-Plan notlarına göre  binaların yüksekliğinin kademeli olarak (75-85-88-100 m) yapılması ve 100 m. yüksekliği aşmaması gerekirken  tümünün 100 m. inşa edildiği, bu durumun İstanbul 3 nolu Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan plan notlarına aykırı olduğu,

 -Projede sosyo kültürel tesis adı altında “yaşlılar evi” ve turizm-kongre merkezi adı altında “servis apartmanı” olarak adlandırılan kullanımların inşaat alanının toplamda %40'ı olarak hesaplandığı ve bu şekilde yapı ruhsatı alındığı, ancak Tapu Sicil Müdürlüğüne kat irtifakı kurulması için gönderilen projede söz konusu “yaşlılar evi ve servis apartmanı” kullanımlarına konut olarak bağımsız bölüm numaraları verildiği, bu şekilde plan notlarına aykırı olarak ilave (125 adet) mülkiyete sahip satılabilir alanlar ihdas edildiği ,

-18.02.2013 günü inşaat mahallinde yapılan incelemede; projede görünmeyen ve yeşil alana tecavüzlü (yaklaşık 109,90 m²  ) arıtma tesisleri ve havalandırması bulunduğunun tespit edildiği ve bu usulsüzlüklerin Bakana sunulduğu görülmüştür.

Aynı örgütün işlerini usulsüz yaptıkları inşaat şirketlerinin enerji ve yemek işleri ihalelerinin Bayraktar’ın oğlunun şirketlerine verildiği belirtilerek gelişmelerin Bayraktar’ın bilgisi ve talimatıyla gerçekleştiği, hatta  Erdoğan Bayraktar’ın kamu görevlilerine açık şekilde talimatlar verdiği de fezlekede yer aldı.

Olup bitenlere bakıldığında bulunduğu semtin topografyasını ve  kentin siluetini katleden bu “çok fonksiyonlu” yere belki de asla gidilmemesi, meşruiyetinin boykot edilerek düşürülmesi gerektiğini ve eski Bakanın medyada yer alan ‘İstanbul’da bir hançer‘…orada gavur ölüsü gibi yapmış ekonomiye devlete ne vermiş, yani oradan aldığı ne devlete verdiği harçlar nedirsözlerine de prim vermemek gerektiğini unutmayalım! 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 42. İstanbul Müzik ve 19. İstanbul Tiyatro Festivalleri için mekân olarak seçilen merkez  hakkında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kuruluna gönderilen yazı bu gerçeği ifade etmektedir.

http://www.mimarist.org/odadan/3620-42-istanbul-muzik-ve-19-istanbul-tiyatro-festivalleri-icin-secilen-mekan-hakkinda.html

Toplumsal Bir Çatışma Aracı Olarak: "TOMA"

Toplumsal Bir Çatışma Aracı Olarak: "TOMA"

Odalar ve Devlet