Back to All Events

Mimarlık Semineri 2015


Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin düzenlediği “Mimarlık Semineri 2015”, 5,6 ve 7 Mart günleri MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu'nda yapılıyor. Seminer programına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.mimarist.org/images/pdfler/son-mimarlik-semineri-program.pdf

Seminer konusunda yapılan açıklamada, amacın 1969 Mimarlık Semineri bağlamında geleceğe bakmak olduğu anlatılıyor ve özetle şöyle deniliyor: 

“Meslek örgütümüz ve mimarlık pratiği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1969 Mimarlık Semineri’nin yöntem ve yaklaşımı bugün de geçerliliğini sürdürmektedir.

“Dünya kapitalizminde 80’li yıllarda başlayan küreselleşme süreciyle birlikte yaşanmaya başlayan ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleri dünya ölçeğinde kentsel ve kırsal alanlarda yapılı çevredeki radikal dönüşümlerle paralel olarak seyretmektedir.

“Bu süreçte etkin olan neo-liberal politikalar, üretim süreçleri (post-fordizm), işgücü piyasaları (esneklik) ve devletin rolünde (özelleştirme) köklü değişimler gerçekleştirmiştir. Ekonomi politikalarındaki dönüşüm, kentlerin işlevlerini farklılaştırmış, mekanları hızla dönüştürmüş ve tüm bu süreç bugün yaşadığımız küresel sorunları (toplumsal, ekolojik, kültürel, mesleki…) hızlandırmıştır.

“Mesleğimiz de dönüşmekte ve sistemik dönüşümün bir parçası haline gelmektedir. Kamusal işlevini ve özgün değerlerini hızla yitirmektedir. Tüm bunlara karşın, kentleşme ve mimarlık ortamı içerisinde, 1969 Mimarlık Semineri’nde olduğu gibi eleştirel bir zenginliğin ve geleceğe ilişkin umutlu bir ortamın oluştuğunu söylemek çok olanaklı değildir.  

“Bu çerçevede geleceğimize ilişkin kaygıların oldukça çoğaldığı, tüm  mesleki ve örgütsel mevzuatın değişik yasalarla hukuk dışı bir biçimde piyasalaştırılmaya çalışıldığı bugünlerde; mimarların, mimarlık ortamının kendini yeniden sorgulayarak, 1969’da yapılmaya çalışıldığı gibi ‘içe dönük bir eleştiri ile ilgili bütün kurumlarla yapmakta olduğu hesaplaşmayı kendisiyle de’ yapması gerektiği açıktır. “

Seminer, Doğan Kuban ve İlhan Tekeli’nin “tematik” konuşmaları ile çalışmalarına başlayacak. Üç gün sürecek seminerin değişik oturumlarında sırasıyla şu konular ele alınacak:

·       “Türkiye Ekonomisinde 1980 Dönüşümü ve Sonrası”

·       “Türkiye İçin Farklı Bir Sermaye Birikim Paradigması Mümkün müdür?”

·       “Mekân-Siyaset; Yeni Kentleşme Dinamikleri”

·       “Türkiye’de Neoliberal Politikaların Ekolojik Kuşatması, Direniş ve Yeniden İnşa”

·       “Değişen İnsan-Mekan İlişkileri, Kent ve Birey”

·       “Mimarlık ve Estetik Kültür, Etkileşim Araçları ve Etik”

·       “Planlamada Katılım ve Kamu Yararı”

·       “Planlama Kurumunun Çoklu Hukuk Ortamı”

·       “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikasına Doğru”

·       “Mimarlık ve Devrim”

·       “Yeni Toplumcu Mimar/lık”

·       “Mimarlıktan Bilişime, Bilişimden Mimarlığa Bakışlar”

 

 

 

 

Earlier Event: December 6
Gündem: AOÇ ve Kaçak Saray