Back to All Events

9. Karaburun Bilim Kongresi

“DÜNYADA BİR HAYALET DOLAŞIYOR”

9. Karaburun Bilim Kongresi 3-7 Eylül’de yapılıyor

9. Karaburun Bilim kongresi 3-7 Eylül günleri İzmir, Karaburun’da yapılıyor. Kongrenin ana teması “Dünyada bir hayalet dolaşıyor” başlığıyla özetlenmiş. Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneğinin düzenlediği ve 5 gün sürecek kongre için yayınlanan çağrıda şu sözlere yer veriliyor:

İsyanlar, devrimleri önceler... 21. yüzyıl dünyanın hemen her köşesinde isyan dalgasıyla sürüyor. İnsanlık Tahrir’de, Hamburg’da, Sofya’da, Atina’da, Chiapas’ta, Buenos Aires’te, Rojava’da ve elbette Gezi’de hayalet olmaktan çıkıp kanlı-canlı varlıklarını ilan ederek kapitalizme-emperyalizme karşı tarihsel mücadelesini sürdürüyor.

“Emekçi sınıflar tarihsel görevlerini yeniden üstleniyor ve bu koşullarda avazı çıktığı kadar bağırıyor. Egemenler -şimdilik farklı biçimlerde olsalar da- karabasanlar gibi “özgürlük, adalet, dayanışma” haykırışlarıyla hayaletleri her yerde görmeye başladılar bile.

“Sizleri egemenlerin hayalet korkusunu biraz daha büyütebilmek için yeniden‘Hic Rodus, Hic Salta!’ yani ‘İşte deve, işte hendek’ demeye çağırıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çağrımız akademi içinden ve dışından olan herkesedir. Sizleri bilginin özgürce üretildiği, sorgulandığı ve paylaşıldığı bir alan olan Karaburun Bilim Kongresi'ne davet ediyoruz.”

Kongrenin 5 Eylül Cuma günü yapılacak “Kent, Mekan, Mücadele” konulu oturumundaki konuşmacılar ve sunacakları bildirilerin başlıkları şöyle:

○ Sezen Çilengir – “İzmir Kadifekale’den Mekânın Kapitalist Dönüşüm Sürecine Karşı Mücadele Deneyimleri”

○ Nevra Akdemir – “Mekân Üretimi Örneği Olarak Tuzla ve Yalova Tersaneler Bölgeleri”

○ Şafak Aykaç – “Neo-Liberalizm, Kentleşme ve Toplumsal Hareketler: Bir Sınıf Mücadelesi Alanı ve Konusu Olarak Kent”

 ○ Gazanfer Kaya – “Taşrada Kentsel Mekânın Üretimi ve Çelişkileri: Adıyaman Altınşehir Mahallesi Örneği”

 ○ Aziz Cumhur Kocalar – “Altın Yumurtlayan Tavuk’ Hayalleri ile Modern Hayalet Şehirlere Yolculuk”

○ Atilla Göktürk ve Sultan Kavili Ara – “Bütün/leşmeyen Kimlikler Üzerine Bir Araştırma”

Aynı gün yapılacak bir başka oturumda sınıfsal mücadele açısından geçiş sürecinde “Kentin ve Mekânın Örgütlenişi” konusu ele alınıyor. Bu bölümün konuşmacıları ve bildiri başlıkları şöyle:

○ Cihan Uzunçarşılı Baysal – "Sürmekte olan Kent Mücadeleleri Değerlendirilmesi”

○ Gökhan Yıldırım – “Kent Planlamasında Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş”

○ Esra Nesipoğulları – “Sosyalizmin Mekânsal Örgütlenmesi”

○ Özge Genç – “Yeni Medya Tasarımı ve Kitle Kaynaklı Kentsel Veri Üretimi”

○ Ekin Erdem Evliya – “Sınıfsal Afetler: Doğal Afetlerin Kentin Sınıfsal Yapısındaki Yeri ve Afetlere Dayanıklı Kentleşme”

150’den fazla bildirinin sunulacağı ve tartışılacağı 9. Karaburun Bilim Kongresinin diğer oturumlarının konuları şöyle belirlenmiş:

Sınıf, Mücadele, Kuram Sanatın Direnişi, Direnişin Sanatı / Eğitim, Kapitalizm ve Ütopya İktidar, Söylem ve Hegemonya Felsefe, Tarih ve Direniş / Hukuk ve Yasa(k) Dünyada ve Türkiye’de Sınıf, Sermaye ve Emek Medyanın Direnişi, Direnişin Medyası İktidar ve Çocuk Kadının Direnişi, Direnişin Kadını Dünyayı Dolaşan Hayaletler İsyanın Görünmeyen Yüzleri: Düzensiz Göçmenler ve Mülteciler Alternatif İletişim Mümkün mü? Devrim, Devlet ve Siyaset Toplumsal Örgütlenme Deneyimleri Kapital'in Sayfalarındaki Hayalet #DirenGezi “Orta” Sınıfın Görünümleri Türkiye’nin ‘Hukuk Devleti’ Miti ve Geleneksel Cezasızlık Alanları: Aktörler ve Mağdurlar 21. yüzyılda İşçi Sınıfı ve Sendikalar İsyan, Devrim, Özgürlük 21. yüzyılda Kapitalizm Hayaletin Adı: Rojava Türkiye Devriminin Belleği  Ekonomi Politik ve Ulusal Sorun Janus'un Çehresi: Teknolojiyi Yeniden Tartışmak.

Kongreden önce 29 Eylül 2014 günü başlayacak ve 5 gün sürecek  “Karaburun Ekonomi Politik Okulu”nda değişik ana başlıklarda programlanmış eğitim çalışmaları yapılacak. Karaburun etkinlikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://www.kongrekaraburun.org