Back to All Events

101+ | MOBBİG 38

Bu yıl 38. gerçekleşecek olan MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) Toplantısı'na ev sahipliğini ODTÜ Mimarlık Fakültesi yapıyor.

Bu yılki toplantının teması 5 yıl içerisinde sayısı 100'ü geçmesi beklenen mimarlık okullarından yola çıkarak 101+ olarak belirlendi. ODTÜ Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Arif Sargın'ın imzasını taşıyan bildiride tüm mimarlık ve eğitim emekçilerine çağrı yapan Sargın, eğitim kurumlarındaki nitel ve nicel değişimlerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek dayatılan eğitim siyasasını tartışmaya açıyor.

"Bu kapsamda, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde gerçekleştirilmesi planlanan MOBBİG toplantısının, bu tarihsel süreç ve şu an içinde bulunduğumuz koşulları, bir anlamda soluklanarak yeniden okuyabilmek, pragmatik/palyatif çözümlerden çok farklı araç ve yöntemlerle bize dayatılan siyasayı doğru tahlil edebilmek adına, eleştirel bir yüzleşme/hesaplaşma ortamına dönüştürülmesi gerekir. MOBBİG 38, yukarıda zikredilen temel sorunun nitel-nicel çatışması ekseninde yoğunlaştığının kabulü ile, toplantının ana temasını 101+ olarak belirlemiş, toplamda ulaşılan bu rakamın, mimarlık eğitimi, meslek pratiği ve mimarlık kültürüne yansımalarını tartışmayı amaçlamıştır. Ancak bu noktada, salt nicel büyümeye göndermeyle pejoratif / olumsuzlayıcı söylemlerden kaçınılması da zorunluluktur; tam tersine, büyümeyle ortaya çıkan bu karmaşık durumun olası potansiyellerini doğru konumlandırmak ve bu çoğulcu yapının, mimarlık eğitiminin çeşitliliği adına işlerlik kazanabilmesini sağlamak da bizlere düşmektedir."

8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşecek iki günlük etkinlik kapsamında tartışılacak oturum başlıkları ve konuşmacılar ise şöyle:

Kayıtlar / Açılış

[ 08 Mayıs 2014 ] 09:30 - 09:45 Kayıtlar 09:45 - 10:00 Açılış

Mekan :Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Amfisi

Eğitim Siyasası

[ 08 Mayıs 2014, 10:00 - 10:45 ]

Konuşmacı :İlhan Tekeli [ODTÜ, Mimarlık Fakültesi]

Türkiye Yükseköğrenim Siyasası ve Stratejisi Bağlamında Mimarlık Eğitimi

Örgütsel Atalet

[ 08 Mayıs 2014, 11:00 - 12:30 ]

Konuşmacı : Selahattin Önür [KÜ, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi]

Tartışmacılar : Zuhal Ulusoy [Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi] Güven Arif Sargın [ODTÜ, Mimarlık Bölümü]

Epistemik Yanılsamalar

[ 08 Mayıs 2014, 14:30 - 16:00 ]

Konuşmacı : Uğur Tanyeli [Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi]

Tartışmacılar : Ayşen Savaş [ODTÜ, Mimarlık Bölümü] Ali Cengizkan [ODTÜ, Mimarlık Fakültesi]

Homojen Genler

[ 08 Mayıs 2014, 16:30 - 18:00 ]

Konuşmacı : Aydan Balamir [ODTÜ, Mimarlık Bölümü]

Tartışmacılar : Bülent Tanju [Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık]

Azlık / Çokluk “Beşeri Sermaye”

[ 09 Mayıs 2014, 10:30 - 12:00 ]

Konuşmacı : Ferhan Yürekli [Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü]

Tartışmacılar : Timuçin Harputlugil [KÜ, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi] Aslıhan Günhan [ODTÜ, Mimarlık Bölümü]

Kamusal Fayda “Sosyal Sermaye”

[ 09 Mayıs 2014, 13:30 - 15:00 ]

Konuşmacı : Bülend Tuna [Mimarlar Odası Başkanı, 2006-2010]

Tartışmacılar : Füsun Alioğlu [Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Bölümü] Gülsüm Baydar [Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü]

Forum “Fıtratlar ve Tahayyüller”

[ 09 Mayıs 2014, 15:30 - 17:00 ]

Yöneticiler : Semra Aydınlı [İTÜ, Mimarlık Bölümü] Yiğit Acar [ODTÜ, Mimarlık Bölümü] Seda Tuğutlu [İTÜ, Mimarlık Bölümü]

Raporlar ve MOBBİG 38 Sonuç Belgesi

[ 09 Mayıs 2014, 17:30 - 19:30 ]

Rengin Ünver [YTÜ, Mimarlık Bölümü] Neslihan Dostoğlu [İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü] Demet Irklı Eryıldız [Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü]

MİAK Üye Seçimi [ Mimarlık Bölümleri Temsilcileri ] MOBBİG Çalışma Raporları Sunumu Sonuç Belgesi 

 

Bildirinin tamamının yer aldığı kitapçık, katılım formu ve ayrıntılı program için ODTÜ Mimarlık Bölümü'nün resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.