Back to All Events

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Bildiri Özeti Çağrısı

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED) tarafından 26-27-28 Eylül 2014 tarihlerinde ODTÜ'de düzenlenecektir.

 çağrı metni aşağida verilmiştir;

 

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

“Direniş, Dayanışma ve Psikoloji”     

                                     26-27-28 Eylül 2014                                               

Ankara

Bir süredir toplumsal muhalefetin yükselmesine, hak arama, birlik, dayanışma ve mücadele deneyimlerinin çoğalarak hayatın her alanına yayılmasına tanıklık ediyoruz. Haziran direnişi ile Gezi Parkı’nda doruğa ulaşan bu deneyimin gücüyle tüm ülkede her türlü baskıya karşı bir özgürleşme sürecinden geçiyoruz.

Eleştirel psikologlar olarak bizler de bu sürece, sokağa ve sokaktaki insana dair bilgi üretme sorumluluğunun hepimizde olduğunu düşünüyoruz. Direnişi anlamak ve psikolojinin insanların özgürleşmesine katkısını tartışmak amacıyla sizleri IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’na, “Direniş, Dayanışma ve Psikoloji” ye dair söz söylemeye davet ediyoruz.

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Bunun yanında, çeşitli alanlarda yaşanan hak ihlallerini tartışmak  için LGBTİ bireylere yönelik ruh sağlığı hizmetlerine, mobbing e, çocuk cezaevlerine, göçmenlere ve yeni mücadele olanaklarını değerlendirmek için kent, doğa ve insan ilişkisine ve eleştirel psikoloji uygulamalarına odaklanacak forumlara yer verilecektir. Sempozyum psikoloji ve ilgili disiplinlerde çalışan eleştirel yönelimli araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığından; toplumsal eleştiriye, psikolojinin eleştirisine ve toplumsal muhalefetin nasıl güçlendirilebileceğine cevap arayan tüm çalışmalara açıktır.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED)

 

Sempozyum Bilgileri
Tarih: 26-27-28 Eylül 2014

Yer: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Bildiri özeti göndermek için e-posta adresi: elestirelpsikoloji2014@gmail.com.tr

(Bildiri özetleri 250 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır.)

Bildiri özetleri için son tarih: 15 Temmuz 2014

Program duyurusu için son tarih: 15 Ağustos 2014
Sempozyum ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

 

Akran Değerlendirme Ekibi

Zeynep Gülüm

Melek Göregenli

İlker Dalğar

İpek Demirok

Güneş Kayacı Sevinç

Ersin Aslıtürk

Derya Koptekin

Canan Büyükaşık Çolak

Burçin Cihan

Birsen Civelek

Baran Gürsel