Back to All Events

Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu III - Kent, Mekan, Politika


  • odtü Odtü İibf Ankara, Ankara Province, 06800 Turkey (map)

24-26 Mart 2014

ODTÜ Mimarlık Amfisi

PROGRAM:

24.3.2014 Pazartesi

13:00-15:00

Birinci Oturum: Kentsel Sosyal Hareketler, Muhalefet ve Kentsel Kriz

Bülent Batuman: Kentsel Mücadelede Mekân, Temsil, Dil

Tarık Şengül: Popülist ve Çoğulcu Siyaset Gerilimi ve Gezi Başkaldırısı

Güven Arif Sargın: “Kerbela’nın Evladıyız; Ayıptır, Zulümdür, Cinayettir”

Helga Rittersberger-Tılıç: Kentsel Muhalefetin İmkân(sızlık)ları


15:00-15:15 ARA


15:15-17:15

İkinci Oturum: Mimarlık ve Mekânda Yeni Açılımlar

Şebnem Yalınay Çinici: Açıklık Sunmak | Açıklığında Olmak | Açıklık Olmak

Saygın Salgırlı: İmgeden Mimariye Şiddetin Yüzleri

Kıvanç Kılınç: Plancılar/İdareciler/ Yurttaşlar: Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Tarihi

Üzerine “Postkolonyal” Okumalar


25.3.2014 Salı

9:45-11:45

Üçüncü Oturum: Hannah Arendt’in Politika Teorisi: Antik Yunan'dan Gezi'ye

Tansu Açık: Arendt'in Eskiçağ Yunan Düşüncesiyle İlintisi Üzerine Birkaç Gözlem

Devrim Sezer, Cumhuriyetçi Geleneğin Kayıp Hazinesi: Arendt’in Düşüncesinde Konsey

Sistemi, Katılım ve Federalizm

Serdar Tekin: Arendt’in Yahudi Yazıları’nda Siyasal Mekân ve Kolektif Kimlik

Murat Özbank: Weber’den Arendt’e Gezi'de Politik Güç ve Şiddet


11:45-13:00 ARA


13:00-15:00

Dördüncü Oturum: Mekânın Üretimi: Kavramlar ve Pratikler

Adile Arslan Avar: Toplumsal Üretim Süreci Olarak Mekân

Can Gündüz: Gecikmeli Kentsel Mekân-Zamanın Ağır Aksak Üretimi: İhtilaflı Karınca (ANT)

İzlekleri

Tonguç Akış: Yaşanan Mekân ve Bilimsellik

Emre Gönlügür, Doğan Başkır: Folly'lerden Forumlara: Gezi Deneyiminde Kentsel Muhalefetin

Demokratik Ufku


15:00-15:15 ARA


15:15-17:15

Beşinci Oturum: Tüketim-Mekân-Kimlik Bağlamında Kentsel Çatışma

Uğur Zeynep Güven Ercan: Soylulaştırılmış Semtlerde Müziğin Tüketimi: Bohem Burjuvazi Ve

Beyoğlu

Nial Tekin: İvme Toplumu, Mekânsal Aşınma Ve Yeni Yabancılaşma Biçimleri

Ayça Yılmaz: Tüketerek Çalışan, Tatilde Üreten Bireyler Ve Kapanarak Ayrışan Kimlikler

Ali Ergur: Hermetik Yaşam Döngüsünde Lefebvre’i Yeniden Okumak


26.3.2014 Çarşamba

9:45-11:45

Altıncı Oturum: Zaman ve Sıkıntı

Hasan Bülent Gözkân: Kant ve Heidegger’de Zamansallık ve Temporalite

Emrah Günok: Heidegger Felsefesinde Zamansallığın Göstereni olarak Sıkıntı Kavramı

Ertuğrul R. Turan: Ankara Sıkıntısı: Bir Limbo Betimlemesi


11:45-13:00 ARA


13:00-15:00

Yedinci Oturum: Etik, Estetik, Teknik

Kaan H. Ökten: Tekniğe İlişkin Soru’da Aristoteles ve Hölderlin

Senem Kurtar: Hakikatin Şöleni: “Güzel”

Kurtul Gülenç: Herbert Marcuse’nin Teknolojik Rasyonalite Eleştirisi Üzerine Bir Soruşturma


15:00-15:15 ARA


15:15-17:15

Sekizinci Oturum: Sivil Toplum, Devlet, Yasa

Mehmet Şiray: Spinoza’da Bireysellik İlkesi Açısından Çokluk Düşüncesi

Berna Yıldırım: Robinson’un Adası ya da Modern Devlet

Güçlü Ateşoğlu: Hegel Ne Söyler, Marx Ne İşitir?

Earlier Event: March 21
ODTÜSanat 15