Back to All Events

Gündem: AOÇ ve Kaçak Saray

Açılış Konuşmaları: 13.00-13.30
Prof. Dr. Cemal Taluğ
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Tezcan Karakuş Candan

I. Oturum: 13.30-15.00
Moderatör: Ali Hakkan
Konuşmacılar: Tezcan Karakuş Candan
Levent Gök
Redife Kolçak

Can Dündar

Soru-Cevap: 15.00-15.15

Ara: 15.15-15.30

II. Oturum: 15.30-16.30
Moderatör: Doç. Dr. Elvan Altan Ergut
Konuşmacılar: Prof. Dr. Doğan Kuban
Prof. Dr. Uğur Tanyeli
Prof. Dr. Jale Erzen

Soru-Cevap: 16.30-16.45

III. Oturum: 16.45-18.15
Moderatör: Doç. Dr. Berin Gür
Konuşmacılar: Prof. Dr. Güven Arif Sargın
Prof. Dr. Abdi Güzer
Doç. Dr. Neşe Gurallar
Doç. Dr. Bülent Batuman
Ömer Kanıpak

Soru-Cevap: 18.15-18.30

AOÇ Ürünleri ile Kokteyl: 19.00