Back to All Events

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X

DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI

31 Ekim – 2 Kasım 2014
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ERZURUM

TEMA
DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin onuncusu, 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; 1920′ler ile 1970′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim tanıtım formlarını en geç 05 Eylül 2014 gününe dek iletmeleri beklenmektedir. Yapı tanıtım formuna web sitesinden ulaşılabilmektedir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından önerilen örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtan ve yorumlayan poster sunuşları ile özet kitabında yer alacak özet metinler hazırlanacaktır.

Sunulacak yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır.
Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve panelin de yer alacağı etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.