Back to All Events

Belediye Heykelciliği


SALT Beyoğlu, "Belediye Heykelciliği" adı altında yeni bir etkinlikler dizisine hazırlanıyor. 22-23-24 Ocak tarihlerinde SALTBeyoğlu Forum'da film gösterileri ile birlikte konuşmacılarında katıldığı kapsamlı sergi, 26 Ocak tarihine kadar açık kalacak. SALT, etkinliğin amacını şöyle özetliyor:

“Belediye Heykelciliği”, Türkiye’de park, meydan gibi tasarlanmış kamusal mekânlara ve çeşitli kurumsal yapılara yerleştirilen heykel, rölyef gibi sanat eserlerine istinaden bir kurmacadır. Bu gibi eserler zaman içerisinde, mekânların kullanımları farklılaştıkça, anlayışlar dönüştükçe yer değiştirir, tahrip edilir, kaybolur veya hızla aşınmaya terk edilir. Program, geçmişten bugüne uzanan ve taşradan merkeze hareket hâlinde olan temsiliyet biçimlerine yönelik refleks, kabul ve alışkanlıkları mekânlar ve eserler üzerinden tartışmaya açmayı amaçlar."

Programın ayrıntılarına etkinliğin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Rahmi Aksungur, Maçka Demokrasi Parki (detay), 1993   Fotograf: Serkan Taycan (2013)

Rahmi Aksungur, Maçka Demokrasi Parki (detay), 1993
Fotograf: Serkan Taycan (2013)