Back to All Events

MSF 2013

Türkiye’de 2014 yerel seçimleri yaklaşırken Mimarlığın Sosyal Forumu’nun ikincisi, “Toplumsal Belediyecilik:Katılım-Deneyim-Direniş” temasıyla 21–23 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da toplanıyor. Dünya ölçeğinde dikkat çekmiş sivil bir hareket olan Gezi direnişi, toplumun tüm kesimlerinde kentsel politikalarda  katılımcılık talebini açığa çıkarttı. Kamusal alanların yeniden kullanımı ve parklarda gerçekleşen forumlarda üretilen yaşam alanlarına dair çözüm önerileri, yerel bir iktidar sürecinin potansiyel varlığına işaret etmiştir.  Türkiye’de Gezi direnişi sonrasında toplanan Mimarlığın Sosyal Forumu, yerel iktidar aygıtı olan yerel yönetimlerin direniş sonrası nasıl şekilleneceği, katılım süreçlerinin organizasyonu, kamusal alanların bu ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, kentsel dönüşüm yerine kentsel sağlıklaştırmanın katılımcı bir süreçle yeniden   ele alınması konularında politik bir birikim oluşturmayı amaçlar. Bu birikimi, ulusal ve uluslararası deneyimlerin ışığında yerel örgütlenmelere taşımak da Mimarlığın Sosyal Forumu’nun hedefleri arasındadır.  Toplumsal bir bakış açısıyla yerel iktidarı bir direniş hattı olarak örmek mümkündür: Yaşamın zenginleştirilmesinde, kamusal alanların çoğaltılmasında, kültürel mirasın korunmasında, sosyal konutun yeniden işlevlenmesinde, engellilerin toplumsal hayata katılmasında, kent ekonomisinin katılımcı biçimde şekillenmesinde. 

59 yıllık tarihi boyunca mimarlığın toplumsal bir hizmet olarak üretilmesini savunmuş bulunan Mimarlar Odası’nın, başkent Ankara’da faaliyet göstermekte olan Ankara Şubesi, bu doğrultuda çalışmakta olan meslek örgütlerini, sivil inisiyatifleri ve kentsel toplumsal hareketlerin aktivistlerini, mahallelerde doğrudan demokrasinin nüveleri olarak yeşeren mahalle forumlarını,Mimarlığın Sosyal Forumu’nda sorumluluk almaya çağırmaktadır.“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganıyla somutlaşan Gezi direnişinin yerel yönetimlerde ete kemiğe bürünmesine yönelik mücadele eden tüm kişi, kurum ve örgütleri, 21–23 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da TED Üniversitesinde düzenlenecek olan Forum’da buluşmaya çağırıyoruz.

MSF_2013-05.png
Earlier Event: November 6
Sergi: MUNCH | WARHOL
Later Event: December 5
Kitle ve İktidar, Köken Ergun