Categories


Authors

Kentlerin Ve Kamusal Alanların Talanına Karşı Uluslararası Meslek Örgütlerinden Dayanışma Ve Destek Çağrısı

TMMOB Mimarlar Odası

17 Temmuz 2013

27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve toplumda Taksim Gezi olayları olarak bilinen, Taksim Yayalaştırma Projesi ve devamında Gezi Parkı’na Taksim Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmesini içeren, kısaca “Taksim Projesi” çerçevesinde, TMMOB Mimarlar Odası olarak mücadeleye devam etmekteyiz. 

TMMOB Mimarlar Odası’nın bu süreçte yürütmüş olduğu çalışmalara, üyesi olduğu uluslararası meslek örgütlerinden tam destek gelmiştir. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Başkanı Albert Dubler, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Başkanı Selma Harrington, Akdeniz Mimarlar Birliği Başkanı (UMAR) Andre Bekhazi ile dünyadan pek çok ulusal meslek örgütü, Gezi sürecinde ve sonrasında TMMOB Mimarlar Odası’na dayanışma ve destek mesajları göndermişlerdir.

Uluslararası meslek örgütleri, mesleki açıdan Taksim Meydanı’nda uygulanmak istenen ve itirazlara neden olan planlar hakkında, yerel ihtiyaçlara uygun kentsel planların hazırlanmasında izlenmesi gereken süreçlere dikkat çekmiş; çevresel sorunlara gösterilecek duyarlılık, yaşam kalitesi etkilenen bütün paydaşlar arasında ve toplum içinde katılımcı görüş alışverişinin sağlanması konularına önemle vurgu yapmışlardır.  

Bu bağlamda, TMMOB Mimarlar Odası olarak, yaşamı ve çevreyi tahrip eden tüketim ekonomisinin yerine yoksulluğu önleyecek bir üretim ekonomisini savunmakta; toplumların kültürel kimliğini yok etmeyen bir mimarlık ve çevre öğretisini bilginin evrenselliği çerçevesinde ele aldığı politikaları yürütmekte olduğumuzu bir kere daha vurgulamaktayız. 

Metnin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:

http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&bid=44&mid=44&recid=14636

Kamuoyuna Duyuru

Anayasaya Mahkemesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda Yer Alan Veya Her İki Ortağın Da Mühendis Olup %50 - %50 Ortak Olduğu İbaresini İptal Etti