Categories


Authors

Kamuoyuna Duyuru

Mimarlar Derneği 1927

16 Temmuz 2013

Türkiye’de mimarların ilk bağımsız meslek örgütü olan Mimarlar Derneği 1927 (ilk adıyla Türk Mimarlar Cemiyeti), Mayıs ayından bu yana yaşananlar karşısındaki tutumunu kamuoyuna sunma gereğini duymaktadır. 
Dünya Mimarlar Birliği’nin (UIA, 1948) kurulmasına katkıda bulunmuş ve Mimarlar Odası ile TMMOB’nin 1954’de kuruluşuna kadar olan süreçte etkin rol aldıktan sonra mesleki sorumluluğunu kültürel çalışmalarla sınırlamış olan Derneğimiz, “mimarlık kültürü ve mesleğinin korunması, yüceltilmesi ve ilerletilmesi” hedefini gözetmeyi kararlılıkla sürdürürken, mimarın birlikte çalıştığı tasarım, planlama ve mühendislik disiplinleriyle dayanışma içinde olmayı görev bilir. 
Demokrasi ve insan hakları mücadelesinin, zorunlu olarak doğa ve kent hakları mücadelesiyle birlikte ilerleme gereği, mesleklerimizin bu hareketler içinde yer almasına meşru zemin oluşturmaktadır. Derneğimiz, kamu yararına adanmış tüm meslek kuruluşları tarafından ve Taksim Dayanışması kanalıyla dile getirilmiş eleştiri ve taleplerin arkasında durmaktadır.
SANAT, BİLİM ve AHLAK alanlarını bütünüyle kavrayan mesleki bilgi ve varlık temelimiz nedeniyledir ki, düşünce ve uygulama dünyalarımız, hayata şekil veren değerlerin siyasetiyle iç içedir. Sanatın ve bilimin olduğu kadar, ahlak ve siyasetin de evrensel değerlerine bağlı bir özerkliği yaşama geçirmekle yükümlüyüz. Meslek odalarına bir gece yarısı operasyonuyla yapılan müdahale, bu ilkesel tutumun bütünlüğünü ve gücünü azımsamaktadır. 1980’li yılların baskı ve hukuksuzluk ortamında, kuruluşundaki merkeziyetçi yapıyı değiştirerek yerel birimlerle yeniden yapılanmayı başaran Odalarımızın, 2010’lu yılların benzer koşullarını iyi değerlendirip, geleneğindeki özeleştiri yeteneğini de en geniş tabanda çalıştırarak, kendini yeniden inşa edebilecek özerk akıl ve iradeye sahip olduğu inancımızı, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Metnin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:

http://www.md1927.org.tr/

Kültür Varlıkları Rölöve, Restorasyon Kazı Çalışmalarına İlişkin İhale Yönetmeliği Hakkında Kamuoyuna Duyuru

Kentlerin Ve Kamusal Alanların Talanına Karşı Uluslararası Meslek Örgütlerinden Dayanışma Ve Destek Çağrısı