Categories


Authors

“’Gezi Ruhu’ Ekoloji ve Kentlerin Sürdürülebilirliği”

“’Gezi Ruhu’ Ekoloji ve Kentlerin Sürdürülebilirliği”

50-ALICENGIZKAN jpeg midi.jpg

konusmaci: 

Prof.Dr. Ali Cengizkan

 

Tarih: 25 Aralık  2013

Saat: 14.30

Yer: MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı, İstanbul

Konuşmacı hakkında daha fazla bilgi için http://www.yunusaran.org/profdr-ali-cengizkan adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Konuşma Özeti:

'Gezi Ruhu' Ekoloji ve Kentlerin Sürdürülebilirliği

2013 yılı Mayıs ayı sonundan beri Türkiye’nin geçirdiği deneyimler, hem Anadolu toprağı insanının gerçeğine çekiyor bizi, hem de onyıllardır birikmekte olan, ancak akacak bir yatak bulamayan oluşumların önündeki engellerin nasıl unufak olduğuna tanıklık ediyor. Taksim Gezi Parkı’na, uzun ve şeklî tutulan koruma süreçleri sonunda, bu süreçlerde alınan kararlara bile uymak gereği duyulmadan yerel ve merkezi otoritenin işbirliği içinde gerçekleştirdiği ‘saldırı’ kamuoyunun gözü önünde sahnelenirken, basın ve medyanın konuya gözlerini ve duyargalarını kapatması, Türkiye açısından bardağı taşıran son damla oldu. İzleyen bir buçuk ay boyunca ‘işgal’ edilen Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, ülke genelinde de destek ve katkı arayışlarıyla yaygınlaşarak genişledi. Haziran 2013’te medyada yer alan katılımın 2,5 milyon kişinin üzerinde olduğu kayda geçip merkezi otorite tarafından küçümsenirken, Kasım 2013 içinde bu rakamın 3,5 milyon kişinin üzerinde olduğu saptaması aynı çevrelerce kabul görmeye başladı.

Konuşma, izleyicileri çok hızlı biçimde Gezi Parkı olaylarının ortamı ve koşullarını hatırlamaya davet ediyor; olayların kapsamı, zenginliği ve çok boyutluluğu, sürekli ve her yerde mekân, mekansâllık, ‘yer’ kavramı, ‘yer’ ve ‘mekân’ ilişkisi, kamusallık kavramları üzerinden, mimarlık, tasarım, planlama ve kent yönetimi alanlarında yeniden ve yeniden beliren ‘yeni görev alanları’ ile tanıştırmayı hedefliyor.

 

OMA İlk Köprüsünü Tasarlıyor: Pont Jean-Jacques Bosc

OMA İlk Köprüsünü Tasarlıyor: Pont Jean-Jacques Bosc

Beyoğlu Sineması’nı Yaşatma Projesi

Beyoğlu Sineması’nı Yaşatma Projesi