Categories


Authors

Bir Kolektif Araştırma Projesi –The City At a Time Of Crisis/Kriz Sırasında Şehir [Yunanistan]

Bir Kolektif Araştırma Projesi –The City At a Time Of Crisis/Kriz Sırasında Şehir [Yunanistan]

The City At a Time Of Crisis (Kriz Sırasında Şehir) Yunanistan’da yaşanan kentsel krizin kamusal alana olan etkilerini,izlerini ve yansımalarını araştıran,izini süren kolektif bir araştırma projesi.Proje 4 aşamalı olarak şehri ele alıyor: yeni doğan kamusal projeler,kamusal alanlarda etkileşim kayması,Atina metrosundan çürümeye yüz tutmuş Olimpiyat altyapısı,sosyal alanlardaki tahliyelerden şehirdeki göçmenler için sürekli daralan kamusal alanlara kadar birbiriyle bağlantılı çalışan araştırma konularına yer verilmekte.

Site haftalık olarak güncellenmekte olup,krizle ilgili konferans ve seminer haberlerinin yer aldığı blog,2008’den bu yana yerel,ulusal ve küresel ölçekte Yunanistan’daki krizle ilgili olayların özetini veren timeline (zaman tüneli),videolar ve kamusal alanla ilgili yazılan çeşitli makaleleri içeren kaynaklar belirtilen başlıklar altında yayınlanmaktadır.

Sitenin en dikkat çekici başlığı ise projenin bir parçası olarak geliştirilen metodolojik,kitle kaynaklı, olaylarla ilgili bilgileri/gönderileri güncel olarak kaydeden/tutan interaktif harita.

Yunanistan’da neo-nazizm’in yükselişi yaygın olarak bilinmekle birlikte,günbegün şiddetin ve ırkçılığın yayılması Avrupa’nın geri kalanında anlaşılmış değildir.Bu haritanın amacı saldırıların sürekli kamuya kayıt altında tutularak güncellenmesi ve anti-faşist/ırkçı girişimler arasında iletişim kurmak ve organize etmek için bir araç olarak hareket etmektir.Kitle kaynaklı çalışan bu harita gönderilen her bilginin doğrulanmasına tabidir,doğrulanmayan/onaylanmayan bilgi işaretlenir ve kişilerin sitedeki ilgili adresle iletişime geçmesi beklenir.

 Harita için lütfen tıklayınız.

Sitede 2013 yılında Atina Mimarlık Okulundan Prof.Stavros Stavrides ile Yunanistan’daki yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmeler ve kent üzerindeki politika uygulamalarına ilişkin bir söyleşi de yer almakta.

Prof.Stavros Stavrides krizle ilgili olarak;emlak piyasasındaki alım-satım fiyatlarının büyük ölçüde zarar görmesi,kira ve konut bedellerinin oldukça yüksek belirlenmesinden dolayı satılamaması inşaat sektörünün ciddi oranda etkilenmesine,hatta durmasına yol açtığını ifade ediyor.Bununla birlikte;inşaat sektörünün durması kent’te yeni yapıların da inşa edilememesine sebep oluyor. Krizin sadece alım gücü olmayan grupları değil orta-sınıfı da etkilediğinin altını çizen Prof.Stavrides,aslında daha önce kent’te hiç evsiz insanlar olmamasına rağmen krizle beraber caddelerdeki evsiz insanların sayılarının arttığına da dikkat çekiyor.

Prof.Stavrides;’’kamuda çalışan bir çok insanın maaşı devlet tarafından düşürülürken insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz,ev kiralayamaz duruma gelmiştir’’ diyor ve ekliyor;’’pazardaki alış-verişin tam anlamıyla durması insanların kendi sosyal aktiviteleri için kamusal alanları da kullanamamasına neden olmuştur bu da kültürel değişikliği/çökmeyi doğurmaktadır’’ şeklinde ifade etmektedir.

 Prof.Stavrides krize neden olan en önemli sebeplerden birisini ise 2011 yılında Atina’da gerçekleşen Dünya Yaz Olimpiyatlar’ını göstermektedir.Olimpiyatların kent ekonomisine ciddi oranda zarar verdiğini şu örneklerle açıklar:

 '’Olimpiyatlar için inşa edilen bir çok yapı/strüktür kamu parasıyla gerçekleştirilmiş ve bir çoğu ölçeği dışıda inşa edilerek şu anda kullanılmayan/boş/çöken yapılar olarak bırakılmıştır.İnşa edilen yapılar kent ölçeği ile ilişkili değil tamamen Olimpiyatlar ölçeğinde yapılandırılmıştır.Devletin bu yapılar için öngörülen harcamalar karşılığında borç almış olması ve bunları ödeyememesi kent için tehlikeli bir durum haline gelmiştir.Bu sebeple;2011 Dünya Yaz Olimpiyatları ekonominin bozulmasında önemli bir etkendir’’

Kamusal alanların ucuza  elden çıkarılmasına da değinen Prof.Stavrides felaket yönetimi ile ilgili olarak devletin büyük adımlar atmadığının da altını çiziyor.Söyleşinin tamamını dinlemek için lütfen tıklayınız.

 

Crisis-scapes: Athens and Beyond/Kriz-Uzantılar:Atina ve Ötesi

Mayıs 9&10 2014  Athens Polytechnic (NTUA), Averof Binası, Patission Kampüsü

Proje ile ilgili tüm bu yazılı araştırmaların yayınlanacaği son tahlil ise Atina’da 9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘’Crisis-Scapes:Athens and Beyond/Kriz-Uzantılar:Atina ve Ötesi’’ adlı konferans’ta sunuluyor.Konferans herhangi bir kayıt gerektirmeyip iki gün boyunca tüm katılımcılara açık olacak.İki gün sürecek olan konferansta Atina’daki krizin farklı yönlerini hem teorik hem de küresel bağlamda farklı oturumlarla  ele alacak.Konferansın amacı katılımcalara yöneltilen soru ve fikirlere dayanarak farklı düşünceler geliştirmek ve konferansta yöneltilen cevapları toplayarak,kentsel gündeliğin bu yönlerini özetlemeye yardımcı olacak konferansın kendisinin de hazırlanması için bir çerçeve belirlemek.

Katılımcılar için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için lütfen siteyi ziyaret ediniz

 www.crisis-scape.net

 

İmgelem

Peter Eisenman ile Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Uluslararası Mimari Yarışması Üzerine Söyleşi

Peter Eisenman ile Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Uluslararası Mimari Yarışması Üzerine Söyleşi