Categories


Authors

Mimarlıkta Yeni Görsellik

Mimarlıkta Yeni Görsellik

© The Art Institute of Chicago

© The Art Institute of Chicago

Bilgisayarların, ya da türevi robotların dünyayı fethedeceği fikri sinemadan edebiyata birçok kereler işlenmiş bir konu. Henüz dünyayı fethetmekten uzak olduklarını biliyoruz ancak bilgisayarların ürettikleri görsel malzemeler ile en azından mimarlığın sunum alanını geri döndürülemez bir şekilde ele geçirdiklerine şüphe yok. CLOG dergisi editörlerinin, Chicago Sanat Enstitüsü ile birlikte düzenledikleri ‘New Views: The Rendered Image in Architecture’(1) sergisi tam da bu durumu tartışmayı amaçlıyor. Sergi; uluslararası mimarlık ve tasarım ofisleri tarafından üretilen 60 görsel üzerinden, bilgisayar temelli görselleştirmenin çeşitliliğini ve zaman içindeki gelişimini belgelemekte. İki kurumun birlikte kürate ettiği sergi, artık mimarlık sunumunun her noktasında bulunan bu görsellerin bir sanat eseri olarak potansiyeline ve bu imajların müzelerin mimarlık koleksiyonları için değerine ve yerine odaklanıyor. Bu sanat potansiyelinin değerlendirilmesi içinse dünya çapında önde gelen sanat kurumlarından 19 küratörü sergi kapsamındaki eserleri değerlendirmek adına davet edildi. Burada soru, her geçen gün mimari sunum teknikleri içindeki baskınlığını arttıran dijital imajların, müzeler tarafından da koleksiyonlara girmeye değer parçalar olarak görülüp görülmeyeceği?

Bu sergi CLOG tarafından, aynı konu üzerine yayınlanmış özel bir sayının devamı olarak görülebilir. ‘CLOG: Rendered’(2)  isimli sayı bu türden bir görsel üretimin mimarlık kültürünü nasıl etkilediğine odaklanıyor. Bu yeni sunum tekniğinin binaların daha inşa edilmeden yer ile kuracağı ilişkiyi göstermekteki potansiyeli,  ‘gerçek-üstü’ gerçekçiliği, belki de aldatıcılığı üzerine düşünülmesi gereken noktalar. Ancak bütün bunların ötesinde, CLOG editörleri şu ana kadar sahip olduğumuz mimari hafızanın oluşum sürecinin altını çiziyorlar. Şu anda sahip olduğumuz mimari görsel hafıza; sadece gerçekleşmiş projelerden üzerinden değil, aksine gerçekleşmeyen, yalnızca görsel malzeme üzerinde var olmuş projeler üzerinden de inşa edilmiş durumda. Bu çerçeveden bakıldığında; bu yeni teknik sadece sunum teknik ve standartlarını değil, günümüz mimarlığını ve mimarlık kültürünü de tanımlıyor.

 1.Sergi sayfası için

http://www.artic.edu/exhibition/new-views-rendered-image-architecture

 2.Bu sayı hakkında ayrıntılı bilgi için

http://www.clog-online.com/shop/clog-rendering/

Neden Yeni ve Farklının Peşinde Değiliz?

Neden Yeni ve Farklının Peşinde Değiliz?

Times Meydanı Dönüşümünün İlk Aşaması Tamamlandı

Times Meydanı Dönüşümünün İlk Aşaması Tamamlandı