Categories


Authors

ARTER: Fatma Bucak  Düşüşe Dair Bir Başka Hikâye Daha

ARTER: Fatma Bucak Düşüşe Dair Bir Başka Hikâye Daha

11.jpg

"Taşlar Konuşuyor", 71 adet arkeolojik eser kopyasının sanatçı tarafından "tümlenmesiyle" oluşturulmuş objeleri biraraya getiriyor.

Sergide kullanılan arkeolojik eserler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kazılarda bulunmuş ancak sergilenecek değerde bulunmadıkları için diğer buluntulardan farklı bir sınıflandırılmaya tabi tutulan parçalardan seçildi. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu parçaları "etütlük eser" olarak sınıflandırıyor. Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik'in 3. maddesinin c fıkrasına göre etütlük olarak ayrılan bu parçalar, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren, ancak Eser Envanter Defterine kayıt edilecek nitelikte olmayıp bilimsel amaçla kullanılabilecek korunması gerekli eserler" olarak ayrılıyor. Parçası olabileceği bütünle ilgili fikir vermediği düşünülen, eksik, biçimsiz veya önemsiz görülen bu parçalar, çoğu zaman müze depolarında saklanıyor ya da bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerine gönderiliyor.
Aslı Çavuşoğlu bu sergi için 71 etütlük eser seçerek bu parçaların birer kopyasını üretti. Ahşap, bronz, cam, demir, mozaik ve seramik gibi malzemelerden yapılmış bu parçaların kopyaları üretilirken, orijinal malzemeler kullanıldı. Sanatçı daha sonra bu parçaları, "bütün"lere tamamladı. Her bir eser, seramik, kauçuk, epoksi, pleksiglas, keçe, volkanik taş, deri ve sünger gibi farklı malzemelerle "tümlendi".
71 objenin teşhir edilmesi için sanatçı tarafından tasarlanan kaideler de sıkıştırılmış sünger, ahşap ve kauçuktan üretildi. Sergideki parçalar 1'den 71'e kadar numaralandırılmış olarak sunuluyorlar ancak bu numaralandırma tamamen rastlantısal. Herhangi bir tematik, kronolojik veya coğrafi sınıflandırmaya dayanmıyor.
Sergi, arkeolojik ve tarihi bilgilerle anlatı oluşturmanın ve objeler aracılığıyla çoksesli hikâyeler anlatmanın olasılıklarını araştırıyor.

 

 

 

 

 

kaynak:ARTER

Türkiye 2014’ten itibaren 20 yıl boyunca  Venedik Bienali’nde kalıcı bir mekâna sahip olacak

Türkiye 2014’ten itibaren 20 yıl boyunca Venedik Bienali’nde kalıcı bir mekâna sahip olacak